Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 48


Hôm nayHôm nay : 4560

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 169909

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1810194

Thời khóa biểu học kì 1(áp dụng từ 30/9/2019)
  12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8
Thứ hai 1 Chao co Chao co Chao co Chao co Chao co Chao co Chao co Chao co
2 Van (V2) Anh (A6) Van (V5) Ly (L2) Toan (T4) Tin (Ti4) Toan (T5) Van (V4)
3 Van (V2) Toan (T5) Van (V5) Hoa (H4) Sinh (Si3) Toan (T3) Ly (L5) Van (V4)
4 Toan (T2) Sinh (Si2) Hoa (H4) Sinh (Si3) Hoa (H1) Van (V3) CN (K4) Anh (A7)
5 Sinh (Si2) Tin (Ti4) Toan (T3) Toan (T4) Đia (Đ2) Van (V3) Sinh (Si3) Toan (T2)
Thứ ba 1 Ly (L3) Anh (A6) Su (S1) Ly (L2) Su (S3) Van (V3) Toan (T5) Van (V4)
2 Hóa(H1) Toan (T5) Địa (Đ2) Toan (T4) Ly (L2) Toan (T3) Van (V3) Đia (Đ4)
3 Toan (T2) Van (V2) Toan (T3) Van (V5) Anh (A6) Sinh (Si3) Van (V3) Anh (A7)
4 CN (K1) Van (V2) Ly (L5) Đia (Đ4) Toan (T4) Su (S2) Sinh (Si3) Toan (T2)
5                
Thứ tư 1 Van (V2) Tin (Ti4) Tin (Ti3) Su (S3) Ly (L2) Toan (T3) Toan (T5) Van (V4)
2 Tin (Ti3) Toan (T5) Sinh (Si2) Toan (T4) Van (V7) Tin (Ti4) Su (S2) Sinh (Si3)
3 Toan (T2) Đia (Đ2) Toan (T3) Anh (A4) Toan (T4) CN (K1) Đia (Đ4) Tin (Ti1)
4 Anh (A8) Anh (A6) Ly (L5) Tin (Ti4) Đia (Đ2) Su (S2) Tin (Ti1) Đia (Đ4)
5 Hoa (H1) Ly (L5) Anh (A8) Van (V5) Anh (A6) Anh (A4) Anh (A7) Toan (T2)
Thứ năm 1 Su (S1) Van (V2) GDCD (G2) Su (S3) Van (V7) Ly (L5) Toan (T5) Su (S2)
2 Toan (T2) Toan (T5) Anh (A8) Toan (T4) Van (V7) Đia (Đ2) Hoa (H1) Sinh (Si3)
3 Anh (A8) Ly (L5) Hoa (H4) Anh (A4) Anh (A6) Hoa (H3) Tin (Ti1) Toan (T2)
4 Hoa (H1) Su (S1) Toan (T3) GDCD (G2) Toan (T4) Anh (A4) Su (S2) Anh (A7)
5 Sinh (Si2) GDCD (G2) Van (V5) CN (K1) Tin (Ti1) Toan (T3) Anh (A7) Hoa (H3)
Thứ sáu 1 Ly (L3) Sử (S1) Anh (A8) Văn (V5) Sinh (Si3) Địa(2) Toan (T5) Anh (A7)
2 Sử (S1) Toán (T5) Tin (Ti3) Văn(V5) Anh (A6) Anh (A4) Hoa (H1) CN (K4)
3 Anh (A8) Hoa (H4) Đia (Đ2) Anh (A4) CN (K1) Toan (T3) Văn (V3) Ly (L2)
4 Hoa (H1) CN (K4) Toan (T3) Hoa (H4) Toan (T1) Sinh (Si3) Anh (A7) GDCD (G1)
5 Tin (Ti3) Anh (A6) Sinh (Si2) Sinh (Si3) Hoa (H1) GDCD (G3) Đia (Đ4) Hoa (H3)
Thứ bảy 1 Ly (L3) Địa (Đ1) Van (V5) Toán (T1) Văn (V1) Ly (L5) GDCD (G1) Toan (T2)
2 Địa (Đ1) Sinh (Si2) Anh (A8) Tin (Ti4) Su (S3) Anh (A4) Ly (L5) Tin (Ti1)
3 Toan (T2) Hoa (H4) Su (S1) Địa (Đ1) Tin (Ti1) Văn(V3) Van (V1) Ly (L2)
4 GDCD (G2) Van (V1) CN (K4) Anh (A4) GDCD (G3) Hoa (H3) Anh (A7) Su (S2)
5 Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat

  11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10
Thứ hai 1 Chao co Chao co Chao co Chao co Chao co Chao co Chao co Chao co Chao co Chao co
2 Toan (T3) Van (V3) Toan (T6) Su (S2) Ly (L3) Anh (A4) CN (K4) Toan (T7) Anh (A8) GDCD (G1)
3 GDCD (G3) CN (K1) Hoa (H2) Đia (Đ3) Toan (T6) Su (S2) Hoa (H5) Lý (L2) Toan (T8) Ly (L1)
4 Van (V2) GDCD (G3) Anh (A5) Toan (T10) Đia (Đ3) Ly (L3) Đia (Đ2) Hoa (H5) Ly (L1) Toan (T4)
5 CN (K1) Toan (T10) Ly (L3) Anh (A3) GDCD (G3) Toan (T8) Sinh (Si1) Su (S2) CN (K4) Hoa (H5)
Thứ ba 1 Toan (T3) Anh (A5) Toan (T6) Tin (Ti4) Hoa (H3) Toan (T8) Ly (L5) CN(K4) Van (V7) Su (S2)
2 GDCD (G3) Hoa (H3) Lý(L3) Anh (A3) Su (S2) Tin (Ti4) Toan (T6) Hoa (H5) Toan (T8) Anh (A4)
3 Hoa (H2) GDCD (G3) CN (K1) Ly (L3) Toan (T6) Hoa (H3) Van (V6) Toan (T7) Hoa (H5) Toan (T4)
4 Tin (Ti2) Toan (T10) Đia (Đ3) Hoa (H3) Anh (A3) Anh (A4) Van (V6) Tin (Ti1) Anh (A8) Ly (L1)
5                    
Thứ tư 1 Ly (L1) Su (S2) Van (V3) Van (V6) Anh (A3) Ly (L3) Toan (T6) Sinh (Si1) GDCD (G1) Đia (Đ2)
2 Hóa(H2) Ly (L1) Toan (T6) Anh (A3) GDCD (G3) Đia (Đ2) Ly (L5) Toan (T7) Hoa (H5) Sinh (Si1)
3 Van (V2) Van (V3) Anh (A5) Toan (T10) Toan (T6) Sinh (Si3) Anh (A8) Van (V7) Sinh (Si1) Hoa (H5)
4 Van (V2) Van (V3) GDCD (G3) GDCD (G1) Sinh (Si3) Hóa (H3) Van (V6) Van (V7) Ly (L1) Anh (A4)
5 Toan (T3) Anh (A5) Hoa (H2) Sinh (Si3) Van (V8) GDCD (G3) Hoa (H5) GDCD (G1) Tin (Ti1) Toán(T4)
Thứ năm 1 Ly (L1) Hoa (H3) Sinh (Si3) Ly (L3) Van (V8) Toan (T8) GDCD (G3) Ly (L2) Đia (Đ2) GDCD (G1)
2 Toan (T3) Ly (L1) Toan (T6) Toan (T10) Anh (A3) Hoa (H3) Ly (L5) Toan (T7) Toan (T8) Anh (A4)
3 Sinh (Si3) Toan (T10) Anh (A5) CN (K1) Ly (L3) Van (V6) Toan (T6) Đia (Đ2) Van (V7) Toan (T4)
4 Anh (A5) Sinh (Si3) Ly (L3) Hoa (H3) Tin (Ti1) GDCD (G3) Van (V6) Anh (A8) Van (V7) Văn(V2)
5                    
Thứ sáu 1 Ly (L1) Toan (T10) Hoa (H2) Van (V6) CN (K1) Toan (T8) Su (S2) Ly (L2) GDCD (G1) CN (K4)
2 Toan (T3) Ly (L1) Sử (S2) Hoa (H3) Toan (T6) Ly (L3) Anh (A8) Toan (T7) Toan (T8) Hoa (H5)
3 Hoa (H2) Anh (A5) GDCD (G3) GDCD (G1) Hoa (H3) Van (V6) Toan (T6) Van (V7) Hoa (H5) Lý (L1)
4 Anh (A5) Đia (Đ3) Van (V3) Toan (T10) Ly (L3) Van (V6) GDCD (G3) Anh (A8) Ly (L1) Van (V2)
5                    
Thứ bảy 1 Sử(S2) Hoa (H3) Van (V3) Van (V6) Van (V8) Toan (T8) Tin (Ti4) Văn (V7) Anh (A8) Van (V2)
2 Anh (A5) Tin (Ti2) Van (V3) Van (V6) Van (V8) CN(K4) Toan (T6) GDCD (G1) Van (V7) Van (V2)
3 Văn (V2) Toan (T10) Toan (T6) Ly (L3) Hoa (H3) Anh (A4) Anh (A8) Hoa (H5) Su (S2) Toán (T1)
4 Đia (Đ3) Van (V3) Tin (Ti4) Toan (T10) Toan (T6) Van (V6) Hoa (H5) Anh (A8) Toan (T8) Tin (Ti1)
5 Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat


  10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8
Thứ hai 1 Chao co Chao co Chao co Chao co Chao co Chao co Chao co Chao co
2 Toan (T2) Hoa (H1) Sinh (Si1) Hoa (H5) CN (K2) Toan (T8) Hoa (H2) Toan (T10)
3 Anh (A6) GDCD (G2) Đia (Đ4) Sử (S1) Sinh (Si1) CN (K2) Tin (Ti2) Anh (A3)
4 Van (V4) Toan (T6) GDCD (G2) CN (K2) Tin (Ti2) Ly (L5) Sinh (Si1) Tin (Ti3)
5 Hoa (H1) Anh (A6) Anh (A7) GDCD (G2) Hoa (H2) Anh (A5) Toan (T7) Ly (L1)
Thứ ba 1 Hoa (H1) Tin (Ti3) Hoa (H5) Đia (Đ4) Van (V5) Đia (Đ3) Van (V8) Anh (A3)
2 Van (V4) Ly (L1) Su (S1) Tin (Ti3) Van (V5) Ly (L5) Su (S3) Đia (Đ3)
3 Su (S3) Van (V4) Tin (Ti2) Toán (T7) Anh (A3) Anh (A5) Ly (L5) Ly (L1)
4 Anh (A6) Van (V4) Anh (A7) Hoa (H5) Su (S1) Van (V5) Anh (A5) Sinh (Si1)
5                
Thứ tư 1 Đia (Đ4) Hoa (H1) Su (S) Hóa (H5) GDCD (G2) Van (V5) Van (V8) Hoa (H4)
2 Toan (T2) Anh (A6) Van (V4) Van (V6) Tin (Ti2) Van (V5) GDCD (G2) Van (V8)
3 Ly (L1) Van (V4) Ly (L5) Van (V6) Van (V5) Su (S3) Hoa (H2) Anh (A3)
4 Hoa (H1) Su (S3) Anh (A7) Anh (A3) Hoa (H2) Sinh (Si1) Toan (T7) Toan (T10)
5 Sinh (Si1) Ly (L1) Toan (T10) Toan (T7) Anh (A3) Tin (Ti3) Su (S3) Hóa (H4)
Thứ năm 1 Toan (T2) Hoa (H1) Van (V4) Van (V6) Anh (A3) Hoa (H4) Anh (A5) Toan (T10)
2 Tin (Ti2) Anh (A6) Van (V4) Sử (S1) Van (V5) Anh (A5) Hoa (H2) Sử(S3)
3 Ly (L1) Van (V4) Anh (A7) Anh (A3) Ly (L2) Toan (T8) Tin (Ti2) Van (V8)
4 Anh (A6) Toan (T6) Toan (T10) Ly (L2) Toan (T7) Van (V5) Ly (L5) Anh (A3)
                   
Thứ sáu 1 Van (V4) Đia (Đ4) Hoa (H5) Anh (A3) Đia (Đ3) Hoa (H4) Anh (A5) GDCD (G2)
2 Van (V4) Sinh (Si1) Đia (Đ4) Van (V6) Ly (L2) GDCD (G2) Đia (Đ3) Hoa (H4)
3 GDCD (G2) Anh (A6) Toan (T10) Sinh (Si1) Su (S) Toan (T8) Van (V8) Đia (Đ3)
4 Anh (A6) Toan (T6) Van (V4) Đia (Đ4) Toan (T7) Su (S3) Van (V8) Tin (Ti3)
  5                
Thứ bảy 1 Đia (Đ4) Tin (Ti3) CN (K2) Ly (L2) Đia (Đ3) Hoa (H4) Anh (A5) Su (S3)
2 Toan (T2) Đia (Đ4) Hoa (H5) Anh (A7) Anh (A3) Đia (Đ3) Toan (T7) CN (K3)
3 CN (K2) Sử (S3) Tin (Ti2) Tin (Ti3) Toan (T7) Anh (A7) Đia (Đ3) Van (V8)
4 Tin (Ti2) CN (K2) Ly (L5) Toan (T7) Hoa (H2) Tin (Ti3) CN (K3) Van (V8)
5 Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat
Thông tin chi tiết
Tên file:
Thời khóa biểu học kì 1(áp dụng từ 30/9/2019)
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
BCM
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Thời khóa biểu » Thời khoá biểu
Gửi lên:
13/01/2019 06:38
Cập nhật:
16/10/2019 21:21
Người gửi:
tranthehung
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
38.50 KB
Đã xem:
1185
Đã tải về:
7
Đã thảo luận:
0
Tải về
Từ site Trường THPT Lê Trực:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File