Thời khoá biểu Tuần 1 năm học 2018-2019

TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC                
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 10 NĂM HỌC 2018 - 2019-Số 01 (Áp dụng: 20/08/2018)
Tiết 10a1 10a2 10a3 10a4 10a5 10a6 10a7 10a8 10a9 10a10
Thứ hai 1 Địa (Đ3) GDCD (G1) Lý (L2) Lý (L7) T. Anh (A3) Sinh (Si1) Địa (Đ2) T. Anh (A2) Văn (V7) Văn (V6)
2 Lý (L2) T. Anh (A4) Hóa (H1) T. Anh (A7) Toán (T8) Địa (Đ3) Sinh (Si1) Văn (V4) Lý (L6) Văn (V6)
3 Hóa (H1) Sinh (Si3) T. Anh (A4) Sử (S2) Văn (V4) Toán (T8) Toán (T10) Sinh (Si1) T. Anh (A7) Toán (T4)
4 Văn (V7) Sử (S2) Sinh (Si3) Toán (T6) Văn (V4) T. Anh (A2) Hóa (H1) Sử (S1) Toán (T7) Sinh (Si1)
Thứ ba 1 GDCD (G1) Hóa (H3) T. Anh (A4) T. Anh (A7) Sinh (Si1) GDCD (G2) Toán (T10) Lý (L6) Văn (V7) Sử (S2)
2 Văn (V7) Toán (T7) Toán (T6) Hóa (H3) Toán (T8) Sinh (Si1) Văn (V5) Địa (Đ2) T. Anh (A7) T. Anh (A2)
3 Toán (T3) Văn (V7) Hóa (H1) Văn (V4) Lý (L7) Văn (V5) Sinh (Si1) GDCD (G2) Toán (T7) Địa (Đ2)
4 Toán (T3) Sinh (Si3) Văn (V6) Toán (T6) Văn (V4) Toán (T8) Hóa (H1) Sinh (Si1) GDCD (G2) Toán (T4)
                       
Thứ tư 1 GDCD (G1) Sử (S2) Lý (L2) Toán (T6) T. Anh (A3) Địa (Đ3) GDCD (G2) Hóa (H5) Văn (V7) Sinh (Si1)
2 Lý (L2) Toán (T7) Toán (T6) Hóa (H3) Hóa (H1) T. Anh (A2) Văn (V5) GDCD (G2) Sinh (Si1) Lý (L6)
3 Sinh (Si3) Văn (V7) Sử (S2) Văn (V4) Sinh (Si1) Lý (L7) Toán (T10) T. Anh (A2) T. Anh (A7) Hóa (H5)
4 Văn (V7) T. Anh (A4) Văn (V6) Sinh (Si1) Văn (V4) Văn (V5) T. Anh (A3) Toán (T7) Sử (S2) GDCD (G2)
5                    
Thứ năm 1 Sinh (Si3) Địa (Đ3) GDCD (G1) T. Anh (A7) T. Anh (A3) Hóa (H3) Địa (Đ2) Toán (T7) Văn (V7) Lý (L6)
2 T. Anh (A7) T. Anh (A4) Địa (Đ3) Sinh (Si1) GDCD (G1) Lý (L7) T. Anh (A3) Địa (Đ2) Toán (T7) T. Anh (A2)
3 Toán (T3) Lý (L2) Sinh (Si3) Địa (Đ3) Hóa (H1) GDCD (G2) Văn (V5) Văn (V4) Địa (Đ2) Toán (T4)
4 Sử (S2) GDCD (G1) Văn (V6) Văn (V4) Địa (Đ3) Toán (T8) Toán (T10) Lý (L6) Sinh (Si1) Hóa (H5)
                       
Thứ sáu 1 Hóa (H1) Địa (Đ3) Sử (S2) GDCD (G1) Sử (S1) T. Anh (A2) Lý (L6) Văn (V4) Hóa (H5) GDCD (G2)
2 Văn (V7) Toán (T7) Địa (Đ3) Sử (S2) GDCD (G1) Sử (S1) T. Anh (A3) Văn (V4) Lý (L6) T. Anh (A2)
3 T. Anh (A7) Văn (V7) Toán (T6) Địa (Đ3) Toán (T8) Văn (V5) Sử (S1) Toán (T7) Sử (S2) Địa (Đ2)
4 Toán (T3) Hóa (H3) Văn (V6) Toán (T6) Địa (Đ3) Toán (T8) Văn (V5) Sử (S1) Toán (T7) Sử (S2)
5                    
Thứ bảy 1 Địa (Đ3) Lý (L2) GDCD (G1) Lý (L7) Sử (S1) Hóa (H3) Lý (L6) Hóa (H5) GDCD (G2) Văn (V6)
2 T. Anh (A7) Toán (T7) T. Anh (A4) GDCD (G1) Lý (L7) Sử (S1) GDCD (G2) T. Anh (A2) Hóa (H5) Văn (V6)
3 Sử (S2) Văn (V7) Toán (T6) Văn (V4) Toán (T8) Văn (V5) Sử (S1) Toán (T7) Địa (Đ2) Toán (T4)
4 SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH
Chủ nhiệm Nam(T) Liêm Hoà(Đ) Yến Hương Phương(V) Phú Hiền Nhàn Hoa(T)
                Tiến hóa, ngày 19 tháng 08 năm 2018
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Võ Văn Tuệ
               
               Thông tin chi tiết
Tên file:
Thời khoá biểu Tuần 1 năm học 2018-2019
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Ban chuyên môn
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Thời khóa biểu » Thời khoá biểu
Gửi lên:
17/08/2018 17:13
Cập nhật:
17/08/2018 17:51
Người gửi:
tranthehung
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
51.00 KB
Đã xem:
748
Đã tải về:
39
Đã thảo luận:
0
Tải về
Từ site Trường THPT Lê Trực:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File