THỜI KHÓA BIỂU-SỐ 5, ÁP DỤNG Từ 29-10-2018

THỜI KHÓA BIỂU-SỐ 5, ÁP DỤNG Từ 29-10-2018

TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC                
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 10 NĂM HỌC 2018 - 2019-Số 4 (Áp dụng: 29/10/2018)
  10a1 10a2 10a3 10a4 10a5 10a6 10a7 10a8 10a9 10a10
Thứ hai 1 Lý (L2) Địa (Đ3) Toán (T6) Tin (Ti4) GDCD (G1) Toán (T8) CN (K2) Toán (T7) Tin (Ti1) T. Anh (A2)
2 T. Anh (A7) Sinh (Si1) Hóa (H1) Lý (L7) Tin (Ti4) Sử (S1) Địa (Đ2) CN (K3) Toán (T7) Hóa (H5)
3 Văn (V7) Văn (V4) Lý (L2) CN (K2) Hóa (H1) Tin (Ti4) Văn (V5) T. Anh (A2) Địa (Đ2) Toán (T4)
4 Sinh (Si1) Lý (L2) CN (K2) Văn (V4) Toán (T6) Văn (V5) Hóa (H1) Địa (Đ2) T. Anh (A7) Sử (S2)
Thứ ba 1 Sử (S2) Hóa (H3) Lý (L2) Địa (Đ3) T. Anh (A3) Lý (L7) Hóa (H1) Văn (V4) Văn (V7) Sinh (Si1)
2 GDCD (G1) Sử (S2) Hóa (H1) Hóa (H3) Toán (T6) Địa (Đ3) Địa (Đ2) Toán (T7) Sinh (Si1) Lý (L6)
3 T. Anh (A7) Văn (V4) T. Anh (A3) GDCD (G1) Văn (V8) Toán (T8) GDCD (G2) Địa (Đ2) Toán (T7) Toán (T4)
4 Hóa (H1) Văn (V4) Toán (T6) T. Anh (A7) Văn (V8) Hóa (H3) Toán (T10) Lý (L6) GDCD (G2) Địa (Đ2)
                       
Thứ tư 1 Tin (Ti2) Hóa (H3) Sử (S2) Sinh (Si1) Địa (Đ3) GDCD (G2) T. Anh (A3) Văn (V4) Lý (L6) Hóa (H5)
2 Lý (L2) Toán (T7) T. Anh (A3) Hóa (H3) Lý (L7) T. Anh (A2) Toán (T10) Văn (V4) Hóa (H5) Lý (L6)
3 Toán (T3) T. Anh (A2) Toán (T6) T. Anh (A7) Tin (Ti4) Hóa (H3) Văn (V5) Sinh (Si1) Toán (T7) Tin (Ti1)
4 Toán (T3) Tin (Ti2) Địa (Đ3) Tin (Ti4) Sinh (Si1) Toán (T8) Văn (V5) Lý (L6) Tin (Ti1) T. Anh (A2)
5 Địa (Đ3) Lý (L2) Tin (Ti2) Toán (T6) Hóa (H1) Văn (V5) Lý (L6) T. Anh (A2) T. Anh (A7) Toán (T4)
Thứ năm 1 Toán (T3) GDCD (G1) Lý (L2) Lý (L7) T. Anh (A3) T. Anh (A2) Tin (Ti4) Hóa (H5) Sử (S2) Địa (Đ2)
2 Văn (V7) Toán (T7) Văn (V6) Văn (V4) Toán (T6) Lý (L7) Sinh (Si1) Lý (L6) Hóa (H5) T. Anh (A2)
3 Hóa (H1) Lý (L2) Toán (T6) Văn (V4) Lý (L7) Sinh (Si1) Toán (T10) Toán (T7) Lý (L6) Văn (V6)
4 Lý (L2) T. Anh (A2) T. Anh (A3) Toán (T6) Văn (V8) Toán (T8) Văn (V5) Văn (V4) T. Anh (A7) Văn (V6)
                       
Thứ sáu 1 Văn (V7) Toán (T7) GDCD (G1) Lý (L7) Văn (V8) Địa (Đ3) Tin (Ti4) Hóa (H5) CN (K3) GDCD (G2)
2 Văn (V7) CN (K3) Văn (V6) Toán (T6) Lý (L7) T. Anh (A2) Lý (L6) GDCD (G2) Hóa (H5) Tin (Ti1)
3 Toán (T3) T. Anh (A2) Văn (V6) T. Anh (A7) Địa (Đ3) Văn (V5) Toán (T10) Tin (Ti1) Lý (L6) Toán (T4)
4 Tin (Ti2) Hóa (H3) Sinh (Si1) Văn (V4) Hóa (H1) Văn (V5) T. Anh (A3) Toán (T7) Văn (V7) Văn (V6)
5                    
Thứ bảy 1 Địa (Đ3) Tin (Ti2) Hóa (H1) Sử (S2) T. Anh (A3) Hóa (H3) Lý (L6) Hóa (H5) Địa (Đ2) CN (K3)
2 Hóa (H1) Địa (Đ3) Tin (Ti2) Toán (T6) CN (K2) Tin (Ti4) Sử (S1) Tin (Ti1) Văn (V7) Hóa (H5)
3 T. Anh (A7) Toán (T7) Địa (Đ3) Hóa (H3) Toán (T6) CN (K2) Hóa (H1) Sử (S1) Văn (V7) Văn (V5)
4 CN (K2) Văn (V4) Văn (V5) Địa (Đ3) Sử (S1) Lý (L7) T. Anh (A3) T. Anh (A2) Toán (T7) Lý (L6)
Chủ nhiệm Nam(T) Nhẫn Hoà(Đ) Yến Vân(V) Thường Phú Hiền Nhàn Hoa(T)
                Tiến hóa, ngày 26 tháng 10 năm 2018
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Võ Văn Tuệ
               
               
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC                
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 11 NĂM HỌC 2018 - 2019-Số 4- (Áp dụng: 29/10/2018)  
  11a1 11a2 11a3 11a4 11a5 11a6 11a7 11a8 11a9  
Thứ hai 1 Hóa (H1) Văn (V8) Địa (Đ2) Sử (S4) Văn (V3) Văn (V6) Toán (T10) T. Anh (A7) Lý (L4)  
2 T. Anh (A8) CN (K1) Hóa (H4) Toán (T4) Hóa (H2) T. Anh (A1) T. Anh (A6) Toán (T8) T. Anh (A2)  
3 Lý (L5) T. Anh (A6) Toán (T7) Hóa (H4) Địa (Đ4) Toán (T8) Văn (V6) Văn (V2) Tin (Ti3)  
4 Toán (T2) Lý (L5) Sinh (Si2) CN (K1) CN (K4) Tin (Ti4) Văn (V6) Văn (V2) Toán (T10)  
Thứ ba 1 Sinh (Si2) T. Anh (A6) Lý (L5) Tin (Ti4) Văn (V3) Toán (T8) Toán (T10) T. Anh (A7) GDCD (G3)  
2 T. Anh (A8) Sinh (Si2) T. Anh (A7) T. Anh (A6) Địa (Đ4) Sinh (Si3) Văn (V6) Toán (T8) Toán (T10)  
3 GDCD (G3) Hóa (H4) Tin (Ti3) Địa (Đ4) T. Anh (A6) Hóa (H3) Lý (L4) Sử (S4) Văn (V6)  
4 Lý (L5) Toán (T9) Toán (T7) Hóa (H4) Toán (T4) Sử (S4) T. Anh (A6) Lý (L4) Văn (V6)  
5                    
Thứ tư 1 Hóa (H1) Văn (V8) Địa (Đ2) Hóa (H4) T. Anh (A6) Toán (T8) Văn (V6) Địa (Đ4) T. Anh (A2)  
2 T. Anh (A8) Hóa (H4) T. Anh (A7) T. Anh (A6) Toán (T4) T. Anh (A1) Hóa (H2) Toán (T8) Địa (Đ4)  
3 Toán (T2) Toán (T9) CN (K1) Lý (L6) Văn (V3) GDCD (G3) Sinh (Si3) Văn (V2) Văn (V6)  
4 CN (K1) T. Anh (A6) Hóa (H4) Toán (T4) Văn (V3) Văn (V6) GDCD (G3) Lý (L4) Sinh (Si3)  
5 Tin (Ti3) Sử (S4) Văn (V3) Sinh (Si2) Hóa (H2) Văn (V6) T. Anh (A6) Tin (Ti4) Hóa (H3)  
Thứ năm 1 Địa (Đ4) Hóa (H4) Toán (T7) Lý (L6) T. Anh (A6) Toán (T8) Toán (T10) Hóa (H3) Văn (V6)  
2 Văn (V2) Địa (Đ2) T. Anh (A7) Văn (V8) Toán (T4) Hóa (H3) Hóa (H2) Toán (T8) Sử (S4)  
3 Toán (T2) GDCD (G3) Sử (S4) Toán (T4) Lý (L4) Địa (Đ2) CN (K4) T. Anh (A7) Hóa (H3)  
4 Hóa (H1) Toán (T9) Hóa (H4) T. Anh (A6) Sử (S4) T. Anh (A1) Lý (L4) Văn (V2) Toán (T10)  
                     
Thứ sáu 1 T. Anh (A8) Toán (T9) T. Anh (A7) Địa (Đ4) Lý (L4) Lý (L6) Toán (T10) Hóa (H3) T. Anh (A2)  
2 Sử (S4) T. Anh (A6) Toán (T7) Văn (V8) Toán (T4) T. Anh (A1) Tin (Ti3) T. Anh (A7) Toán (T10)  
3 Toán (T2) Văn (V8) Lý (L5) T. Anh (A6) Tin (Ti3) CN (K4) Hóa (H2) Toán (T8) Hóa (H3)  
4 Văn (V2) Văn (V8) Văn (V3) Toán (T4) GDCD (G3) Toán (T8) Địa (Đ4) Sinh (Si3) Lý (L4)  
                       
Thứ bảy 1 Toán (T2) Toán (T9) Toán (T7) Văn (V8) T. Anh (A1) Văn (V6) Địa (Đ4) GDCD (G3) T. Anh (A2)  
2 Lý (L5) Địa (Đ2) Văn (V3) Văn (V8) Hóa (H2) Hóa (H3) Sử (S4) Địa (Đ4) Toán (T10)  
3 Văn (V2) Lý (L5) Văn (V3) GDCD (G3) Toán (T4) Lý (L6) T. Anh (A2) CN (K4) Địa (Đ4)  
4 Văn (V2) Tin (Ti4) GDCD (G3) Toán (T4) Sinh (Si3) Địa (Đ2) Toán (T10) Hóa (H3) CN (K4)  
Chủ nhiệm Nam(L) Trang(T) Mai Thuỷ(H) Vân Liễu Thuỷ(T) Phương(Đ) Liêm  
                Tiến hóa, ngày 26 tháng 10 năm 2018
PHÓ HIỆU TRƯỞNGVõ Văn Tuệ
               
               
                       
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC            
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 12 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Áp dụng: 29/10/2018)
  12a1 12a2 12a3 12a4 12a5 12a6 12a7 12a8 12a9
Thứ hai 1 Sinh (Si1) Sử (S1) T. Anh (A1) Toán (T9) Văn (V4) Văn (V7) Sử (S2) T. Anh (A6) Hóa (H5)
2 Toán (T2) Toán (T6) Văn (V2) Lý (L2) Văn (V4) Văn (V7) GDCD (G2) CN (K4) Sử (S2)
3 Tin (Ti1) Lý (L4) Toán (T3) GDCD (G2) T. Anh (A1) Sinh (Si1) T. Anh (A8) Văn (V3) Toán (T9)
4 T. Anh (A6) Hóa (H2) Tin (Ti3) Sử (S4) Hóa (H4) Toán (T3) Tin (Ti1) Văn (V3) GDCD (G3)
Thứ ba 1 Văn (V5) Văn (V1) Hóa (H4) Toán (T9) CN (K1) T. Anh (A8) CN (K4) Toán (T5) Sinh (Si3)
2 Văn (V5) Văn (V1) Toán (T3) T. Anh (A3) Toán (T5) Sử (S4) Toán (T2) Văn (V3) Tin (Ti3)
3 CN (K1) Toán (T6) Văn (V2) Sinh (Si3) Sinh (Si1) Lý (L7) Văn (V3) Sử (S2) Lý (L5)
4 Toán (T2) CN (K1) Văn (V2) Hóa (H2) Địa (Đ3) Toán (T3) Văn (V3) Sinh (Si3) T. Anh (A8)
5 Hóa (H2) Sinh (Si3) Lý (L2) Văn (V4) Hóa (H4) Sinh (Si1) GDCD (G2) T. Anh (A6) Địa (Đ4)
Thứ tư 1 GDCD (G1) Sử (S1) Toán (T3) Toán (T9) Lý (L2) Văn (V7) T. Anh (A8) Toán (T5) Văn (V5)
2 Lý (L4) Toán (T6) GDCD (G1) GDCD (G2) Toán (T5) Toán (T3) Toán (T2) Sử (S2) Lý (L5)
3 Sử (S1) Địa (Đ1) T. Anh (A1) Địa (Đ3) Văn (V4) GDCD (G2) Địa (Đ4) Lý (L5) T. Anh (A8)
4 Địa (Đ1) Hóa (H2) Lý (L2) T. Anh (A3) T. Anh (A1) Sử (S4) Lý (L7) Hóa (H5) Tin (Ti3)
5 Sinh (Si1) T. Anh (A3) Hóa (H4) CN (K1) Tin (Ti1) Lý (L7) Hóa (H5) Địa (Đ4) Toán (T9)
Thứ năm 1 Sử (S1) Lý (L4) Tin (Ti3) Sinh (Si3) Văn (V2) Tin (Ti2) Sinh (Si1) Toán (T5) Toán (T9)
2 Lý (L4) T. Anh (A3) T. Anh (A1) Toán (T9) Toán (T5) Toán (T3) Toán (T2) GDCD (G3) T. Anh (A8)
3 T. Anh (A6) GDCD (G1) Sử (S1) T. Anh (A3) T. Anh (A1) Văn (V7) T. Anh (A8) Sinh (Si3) Hóa (H5)
4 Toán (T2) Tin (Ti3) Toán (T3) Hóa (H2) GDCD (G2) T. Anh (A8) Hóa (H5) Tin (Ti2) GDCD (G3)
                     
Thứ sáu 1 Toán (T2) Văn (V1) Sinh (Si3) Văn (V4) Sinh (Si1) CN (K4) Văn (V3) T. Anh (A6) Văn (V5)
2 Văn (V5) Văn (V1) Toán (T3) Văn (V4) Sử (S1) Địa (Đ3) Văn (V3) Tin (Ti2) Sử (S2)
3 Lý (L4) T. Anh (A3) T. Anh (A1) Sử (S4) Toán (T5) T. Anh (A8) Sinh (Si1) GDCD (G3) Sinh (Si3)
4 Hóa (H2) Toán (T6) Sử (S1) Lý (L2) T. Anh (A1) Hóa (H5) Toán (T2) Toán (T5) Toán (T9)
    Tin (Ti1) Sinh (Si3) Địa (Đ3) Tin (Ti2) Lý (L2) Toán (T3) T. Anh (A8) Lý (L5) CN (K4)
Thứ bảy 1 Lý (L4) GDCD (G1) CN (K2) Văn (V2) Sử (S1) GDCD (G2) Lý (L7) Toán (T5) Văn (V5)
2 Toán (T2) T. Anh (A3) Văn (V2) Toán (T9) GDCD (G2) T. Anh (A8) Sử (S2) T. Anh (A6) Văn (V5)
3 Hóa (H2) Tin (Ti3) Sinh (Si3) T. Anh (A8) Toán (T5) Tin (Ti2) Tin (Ti1) Hóa (H5) Toán (T9)
4 T. Anh (A6) Toán (T6) GDCD (G1) Tin (Ti2) Tin (Ti1) Hóa (H5) Toán (T2) Văn (V3) T. Anh (A8)
Chủ nhiệm Nga Hoa(H) Trang(CN) Hà(S) Thanh Tiền Huỳnh Hoàng Trung(TD)
                Tiến Hóa, ngày 26 tháng 10 năm 2018
PHT
               
               
                Võ Văn Tuệ

Thông tin chi tiết
Tên file:
THỜI KHÓA BIỂU-SỐ 5, ÁP DỤNG Từ 29-10-2018
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Thời khóa biểu » Thời khoá biểu
Gửi lên:
12/11/2018 09:44
Cập nhật:
12/11/2018 09:45
Người gửi:
tranthehung
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
62.00 KB
Đã xem:
863
Đã tải về:
4
Đã thảo luận:
0
Tải về
Từ site Trường THPT Lê Trực:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File