ĐH 2020

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2021

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường THPT Lê Trực có vai trò hết sức to lớn trong các hoạt động giáo dục chính trị, truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên, học sinh. Trong những năm qua, Đoàn trường không ngừng lớn mạnh trưởng thành và trở thành lực lượng xung kích, gương mẫu, luôn khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong sự phát triển, của nhà trường và gặt hái được những kết quả đáng khích lệ.

ĐH Đoàn 2019

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC NHIỆM KỲ 2019-2020

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2019 – 2020 đã được tổ chức long trọng vào sáng thứ bảy ngày 5/10/2019.