Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạc ban CM

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN-NĂM HỌC 2016-2017

Thứ tư - 21/12/2016 03:31
Quy chế hoạt động Chuyên môn của nhà trường, áp dụng cho năm học 2016-2017
SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC                            Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
              ******                                                                                                            
                                                                       Tuyên Hóa, ngày 04 tháng 9 năm 2016
 
QUY CHẾ CHUYÊN MÔN
Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
            Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 20-7-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017
Căn cứ và Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 20165-2017, quy định tại Công văn số 1821/SGDĐT-GDTrH ngày 7 tháng 9 năm 2016của Sở GDĐT Quảng Bình
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017của trường THPT Lê Trực,
 Ban Chuyên môn xây dựng bổ sung một số quy định về công tác chuyên môn năm học 2016-2017 như sau:
        I-QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
        A-Đối với giáo viên
        1-Quy định về tác phong, giờ giấc:
        - Tác phong, thái độ đứng đắn, mẫu mực; Cử chỉ, lời nói văn hóa lành mạnh Trang phục gọn gàng; không mặc quần bò, áo phong không có cổ; Không hút thuốc, uống rượu bia khi lên lớp; Thứ 2, GV nữ mang trang phục áo dài, GV nam mang cavat khi chào cờ. Thứ bảy, GV là đoàn viên trang phục áo Đoàn.
        *-Đảm bảo đúng giờ giấc quy định trong giảng dạy, sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt chuyên môn, chủ nhiệm và các hoạt động khác.
        - Thực hiện giáo dục văn hoá đi đôi với giáo dục đạo đức cho học sinh; Lồng ghép nội dung chương trình trong giảng dạy theo quy định. Tôn trọng học sinh; công bằng, khách quan, chú ý động viên, khuyến khích trong đánh giá học sinh.
        2-Quy định về xây dựng Kế hoạch cá nhân, soạn giảng, thực tập, dự giờ:
        a) Xây dựng Kế hoạch cá nhân
        Mỗi cá nhân xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học theo mẫu thống nhất trong toàn trường, dưới sự chỉ đạo của Tổ trưởng CM. Trong kế hoạch phải thể hiện rõ các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao. Có kế hoạch cụ thể tháng, tuần, Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học.
        b) Soạn, giảng
        - Có đầy đủ giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm ( nếu tiết học có yêu cầu) trước khi lên lớp
        + Soạn giáo án theo từng tuần, có số tuần, tiết, ngày, tháng, năm; Đủ các mục quy định.  Bài soạn của GV thống nhất có 3 cột, gồm Hoạt động của thầy, hoạt động của trò và Nội dung. Không soạn ghép quá 3 tiết trong một bài.
        + Soạn GA bằng máy; Đối với GV mới dạy môn lần đầu, giáo viên mới dạy dưới ba năm soạn GA viết tay.
        + Bài kiểm tra 1 tiết trở lên phải có ma trận, đề, đáp án và biểu điểm. Lưu giữ Đề và đáp án bài kiểm tra học kỳ của Sở trong giáo án.
        + Có ghi ngày, tháng, năm và ký duyệt hàng tuần của TTCM.
        -  Các Giáo án ôn tập, Giáo án tự chọn- Soạn theo chủ đề đã thống nhất trong Tổ chuyên môn
        - Giáo án HĐNGLL: Soạn theo chủ đề, thời lượng 2 tiết/tháng
        - Giáo án dạy nghề- Đối với GV dạy nghề PT- 3tiết/ tuần theo quy định
        - Lên lịch Sổ báo giảng vào thứ 2 hàng tuần; Dạy bù, điều chỉnh tiết dạy phải ghi đầy đủ trong báo giảng;
        - Lên lớp đúng giờ, thực hiện đủ các bước lên lớp theo quy định, đảm bảo thời gian trong tiết dạy, không làm các việc khác.
        -Tăng cường dạy học phân hóa đối tương học sinh, có biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém.
         - Tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng đồ dùng dạy học, dụng cụ thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tế  trong giảng dạy;
        - Các tiết thực hành bộ môn, phải có sự chuẩn bị trước dụng cụ, thiết bị và tiến hành thực hiện đúng quy định, không dạy chay, dạy thay lý thuyết. 
         c) Thực tập, dự giờ, SHCĐ
       -Tổ trưởng, tổ phó CM: Dự 2 tiết / 1 giáo viên / 1 học kỳ
       - Giáo viên:  Dự ít nhất 15 tiết / 1 học kỳ, rải đều trong các tháng. Giáo viên đăng ký dự giờ trực tuyến trên phần mềm quản lý của nhà trường vào đầu tuần. Đảm bảo  trên 50% số tiết phù hợp với chuyên môn của mình, có nhận xét, đánh giá và xếp loại-Theo tiêu chí mới tại công văn 2175/SGDĐT-GDTrH; Các tiết khác chuyên môn có nhận xét ưu, khuyết điểm trong Sổ dự giờ.
        - Mỗi giáo viên tự đăng ký thao giảng ít nhất 1tiết/học kỳ có sử dụng CNTT. Nếu thanh tra toàn diện phải được dự ít nhất 2 tiết, trong đó có tiết do Ban chuyên môn chỉ định. Việc dự giờ thao giảng, kiểm tra toàn diện thực hiện theo Công văn số 220/GD-ĐT/GDTrH
        -Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chuyên đề, xây dựng và thể hiện chuyên đề
 theo phân công của Tổ CM. Tổ chức dạy học và dự giờ theo công văn 5555/BGDĐT-GDTrH.
        3- Quy định về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
        - Thực hiện đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đẩy mạnh áp dụng PP “Bàn tay nặn bột” và các PP dạy học tích cực khác. Thực hiện đánh giá giờ dạy theo tiêu chí mới tại công văn 2175/SGDĐT-GDTrH.
        -Tăng cường hướng dẫn học sinh rèn luyện kỷ năng tự học, tự nghiên cứu, năng lực độc lập suy nghĩ. Chú trọng dạy học phân hóa năng lực HS trên cơ sở Chuẩn kiến thức, kỷ năng của Bộ quy định. Đẩy mạnh ứng dụng PPDH giải quyết vấn đề, thực hành, liên hệ thực tế, ứng dụng CNTT phù hợp. Tăng cường sử dụng thiết bị dạy học.
        -Chú trọng đa dạng hóa các hình thức học tập, thực hiện nhiệm vụ trên lớp, coi trọng giao nhiệm vụ học tập ở nhà, ngoài trường. chú ý cân đối giữa trang bị kiến
 thức, rèn luyện kỷ năng với định hướng thái độ, hành vi của học sinh.
        -Thực hiện đổi mới KTĐG. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm), theo 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Riêng môn Tiếng Anh cần tăng cường kiểm tra kỷ năng nói thông qua các tiết dạy nói, kiểm tra miệng. Mỗi học sinh được kiểm tra thường xuyên kỹ năng nói tối thiểu 02 lần/học kỳ; kiểm tra kỹ năng nghe tối thiểu 01 lần/học kỳ. Bài kiểm tra viết 1 tiết, Bài kiểm tra học kỳ phải có các kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ; kết hợp hai hình thức trắc nghiệm (từ 25% đến 30%) và tự luận (từ 70% đến 75%);
        -Đề kiểm tra 1 tiết do tổ trưởng CM chỉ đạo ra, chịu trách nhiệm trên cơ sở ma trận đề của tổ xây dựng. Mỗi bài kiểm tra có 2 mã đề có nội dung tương đương. Đảm bảo bảo mật, lớp học trái buổi phải có đề kiểm tra riêng mức độ tương đương.
        - Mỗi bài kiểm tra phải đạt 3/4 điểm trung bình trở lên-nếu chưa đạt phải ôn tập, kiểm tra lại. Chú trọng tăng cường tính sáng tạo, phát triển năng lực cho HS.
        -Thực hiện kiểm tra đúng số lần quy định, đúng PPCT, chấm chữa và trả bài kịp thời: Bài 1 tiết: không quá 2 tuần; bài KTTX:  không quá 1 tuần.Trong đánh giá học sinh đảm bảo trung thực, khách quan, kết hợp đánh giá thái độ và sự tiến bộ của học sinh. Cho học sinh lưu giữ bài kiểm tra suốt năm học để Ban CM theo dõi.
        -Cập nhật điểm vào Sổ điểm điện tử sau khi trả bài cho học sinh. Cập nhật điểm vào Sổ điểm chính vào cuối tháng chỉ bằng một loại bút bi màu xanh. Cuối học kỳ, cuối năm in điểm tổng kết bộ môn, tỷ lệ % các mức để báo cáo tổ chuyên môn xem xét, đánh giá học sinh và rút kinh nghiệm.
        - Đề kiểm tra học kỳ do Ban CM chỉ đạo các Tổ CM ra, duyệt. Mỗi bài kiểm tra có 2 đề có nội dung tương đương.(Đối với môn không KT đề Sở)
        -Đảm bảo chỉ tiêu bộ môn theo đúng chỉ tiêu chung của nhà trường.
        4- Quy định về Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học:    
        - Có kế hoạch sử dụng thiết bị trong Kế hoạch cá nhân cho các bài giảng. Đăng ký mượn đồ dùng thiết bị trước 1tuần với nhân viên thiết bị để chuẩn bị chu đáo trước khi sử dụng
        - Đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị thí nghiệm. vệ sinh môi trường; giữ gìn, bảo quản tốt thiết bị đã mượn; Trả thiết bị đúng thời gian. Tích cực tự làm đồ dùng dạy học phù hợp;
        *-Đối với các tiết thực hành phải thực hiện nghiêm túc 100% theo phân phối chương trình
        5- Quy định Sinh hoạt CM, Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:
        -Tham gia bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ; các lớp tập huấn, học tập nghị quyết cấp trên 100%
        - Có kế hoạch, chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên theo đúng quy định. Tăng cường tìm hiểu thông tin, tích luỹ kiến thức, ứng dụng CNTT, vận dụng đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG. Mỗi học kỳ, mỗi giáo viên phải tạo được ít nhất một bài học trên Không gian trường học kết nối và tham gia thảo luận nhóm theo chủ đề nhóm trưởng đã đề ra.
        -Tăng cường bồi dưỡng HSG bộ môn, đảm bảo mỗi môn học đều có học sinh giỏi để tham gia đội tuyển của trường. Tích cực phụ đạo học sinh yếu kém, nâng cao tỷ lệ chất lượng bộ môn theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT.
        - Sinh hoạt tổ CM theo quy định hai tuần một lần, xen kẻ sinh hoạt nhóm chuyên môn.Trong SHCM, chú trọng đi sâu về bồi dưỡng CMNV, đổi mới PPDH, KTĐG, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
        6-  Quy định dạy bù, dạy thay
        -Hàng tháng, giáo viên bộ môn cân đối lại chương trình, có kế hoạch dạy bù kịp thời trong tháng. Khi dạy bù phải báo cáo GH trực ngày đó để theo dõi. Không dạy bù quá 3 tiết trong một buổi. Không dồn dạy bù vào cuối kỳ.
        -Giáo viên được cử đi công tác, có yêu cầu dạy thay phải báo cáo và bàn giao đầy đủ chương trình cho Tổ trưởng trước ít nhất 1 ngày để tổ bố trí. Người được phân công dạy thay phải thực hiện nghiêm túc giờ dạy theo quy định.
      - Giáo viên xin nghỉ nhờ dạy giúp phải có đơn xin phép do BGH ký và báo cáo Tổ trưởng chương trình, nội dung, thời gian, người nhờ dạy. Trường hợp đột xuất phải điện thoại cho Tổ trưởng và GH trực để bố trí
          7- Về công tác chủ nhiệm      
        -Giáo viên chủ nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quy định tại khoản 2-Điều 31-Điều lệ trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐTvà Quy chế công tác chủ nhiệm của nhà trường ban hành.
           - Có đầy đủ hồ sơ chủ nhiệm, kế hoạch chủ nhiệm năm học, tháng, tuần với các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể để xây dựng tập thể lớp đạt kết quả tốt. Cập nhật điểm danh hàng tháng trong Sổ điểm danh của lớp. Theo dõi cập nhật thông tin thi đua của lớp hàng tuần.
        *-Tăng cường giáo dục đạo đức, nề nếp cho học sinh. Phối hợp Đoàn trường, Ban đại diện Cha Mẹ học sinh, GVBM để giáo dục học sinh chậm tiến, học sinh vi phạm kỷ luật. Xây dựng tập thể lớp thân thiện, đoàn kết, có đội ngũ cán sự lớp hoạt động tốt. Thực hiện tốt các kế hoạch của trường, Đoàn.
      *-.Bảo vệ, giữ gìn tốt tài sản, CSVC của lớp, trường. Thường xuyên quan tâm công tác trực ban, trực nhật, vệ sinh của lớp. Mọi hư hỏng CSVCcủa lớp quản lý đều phải đền bù theo quy định.
        - Thực hiện dạy HĐGDNGLL 2 tiết/tháng, có giáo án đầy đủ. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, kế hoạch nhà trường để triển khai cho lớp. Sinh hoạt 15 phút, cuối tuần đầy đủ, đúng giờ quy định.
        - Thực hiện việc cấp tài khoản “Trường học kết nối” cho học sinh của lớp và hướng dẫn các em truy cập bài học trên mục “ Không gian trường học”
        - Hoàn thành đúng thời gian, quy định các khoản thu nộp; các loại hồ sơ, biểu mẫu theo yêu cầu. Không thu các khoản của lớp trái với quy định.
        -Nắm vững Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh. Ghi đầy đủ thông tin, chốt số liệu, nhận xét đánh giá xếp loại vào Sổ điểm và Học bạ cuối mỗi kỳ, năm học.
        *GVCN phải kiểm tra và yêu cầu GVBM hoàn thànhvào điểm, ký đầy đủ trong Học bạ của học sinh trước khi  nhận xét,  ký Học bạ. Những trường hợp GVBM không hoàn thành theo quy định, GVCN  báo cáo BGH để xử lý. 
        - Lập danh sách học sinh học lực Yếu phải thi lại, môn thi lại và danh sách học sinh hạnh kiểm yếu phải rèn luyện trong hè chính xác, nộp cho Văn phòng. Sau khi có kết quả thi lại, GVCN hoàn thành vào học bạ học sinh lớp mình.
        Đối với các trường hợp phải thi lại cần chú ý:
+ Đủ điểm TBcn:
- Xếp loại học lực yếu do Toán, Văn dưới TB: Học sinh tự chọn thi một môn hoặc cả hai môn đó.
-Xếp loại học lực yếu do có các môn dưới 3,5 điểm: Thi lại các môn đó
 +Dưới điểm TBcn: -Thi lại từ 2/3 số môn dưới điểm TB trở lên, trong đó phải có các môn dưới 3,5 điểm, nếu có cả Văn và Toán thì phải có ít nhất một môn
+Môn Thể dục chưa đạt.
        *Nếu có học sinh sai sót, khiếu nại về đăng ký thi lại, GVCN phải chịu trách nhiệm trước BGH
        B-Đối với Tổ chuyên môn:
   -Tổ-Nhóm trưởng CM chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch Tổ và các Kế hoạch khác theo đúng mẫu quy định, trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện theo kế hoạch nhà trường. Hướng dẫn tổ viên xây dựng Kế hoạch cá nhân, kiểm tra và phê duyệt cùng Phó hiệu trưởng phụ trách Tổ.
      -Tổ chức xây dựng các chủ đề dạy học của Tổ chuyên môn theo Công văn số 5555/BGDDT-GDTrH ngày 08-10-2014 của Bộ GDĐT và công văn Hướng dẫn số 220/SGD&ĐT-GDTrH. Mỗi Tổ – Nhóm  CM xây dựng ít nhất 2 chuyên đề trong một học kỳ theo hướng “Nghiên cứu bài học” có thể lồng ghép chuyên đề chuyên môn theo công văn Hướng dẫn số 220/SGD&ĐT-GDTrH. Xây dựng được ít nhất 01 chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
  -Tổ trưởng CM ký giáo án GV vào đầu mỗi tuần. HT, PHT ký giáo án  TTCM mình phụ trách, kế hoạch tổ mỗi tháng một lần.
     - Cùng Ban Chuyên môn thực hiện kiểm tra toàn diện đạt 50% tổ viên trở lên; Thực hiện kiểm tra chuyên đề các giáo viên còn lại. Dự thao giảng mỗi giáo viên ít nhất 1tiết/học kỳ có sử dụng CNTT. Dự giờ kiểm tra toàn diện ít nhất 2 tiết, trong đó có tiết do chuyên môn chỉ định. Sau khi dự thao giảng của GV phải  tổ chức rút kinh nghiệm nhận xét đánh giá, xếp loại  kịp thời, ghi đầy đủ trong biên bản sinh hoạt tổ.
      -Tổ trưởng hoặc nhóm trưởng bộ môn chịu trách nhiệm xây dựng ma trận đề, thông báo trước kiểm tra 01 tuần để giáo viên làm căn cứ ra đề.  Đề kiểm tra học kỳ do Ban CM chỉ đạo các Tổ CM ra, duyệt
      - Mỗi bộ môn đều xây dựng đội học sinh giỏi, do tổ bố trí, chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng đúng thời gian quy định.
      - Trong Học kỳ 1, mỗi tổ CM phải hoàn thành 01 sản phẩm dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp  và 01 sản phẩm dự thi thiết kế bài giảng E-Learning.
    -*-Tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng. Kiểm tra và cân đối chương trình các môn dạy của tổ để dạy bù đảm bảo tiến độ chương trình.
        -Mỗi học kỳ, Tổ trưởng, nhóm trưởng CM chỉ đạo giáo viên trong tổ-nhóm tham gia thảo luận nhóm ít nhất 01 chuyên đề trên diễn đàn “sinh hoạt chuyên môn” của trường học kết nối.
Tổ trưởng CM cập nhật hộp thư điện tử ít nhất 01 lần/ngày để nắm thông tin, kế hoạch nhà trường.
        - Tổ trưởng ( hoặc Tổ phó nếu được ủy quyền) chịu trách nhiệm phân công dạy thay cho giáo viên trong tổ khi đi công tác hoặc ốm đau. Trường hợp quá khó khăn phải báo cho Giám hiệu phụ trách tổ xử lý.
II-QUY ĐỊNH BỘ HỒ SƠ CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2016-2017.
1-Hồ sơ Tổ Chuyên môn:
   -Sổ kế hoạch Tổ CM ( Năm, tháng, tuần) theo mẫu thống nhất-HT duyệt
   -Sổ theo dõi ký duyệt giáo án;
   -Sổ Biên bản sinh hoạt Tổ;
        -Các loại Kế hoạch dạy học và  PP chương trình tự chọn, Đề cương dạy ôn tập bộ môn (nếu có) và PPCT; Kế hoạch Bồi dưỡng HSG,  Kế hoạch tổ chức tham gia các cuộc thi.
        -Hồ sơ lưu về xây dựng và triển khai các chuyên đề dạy học của tổ.
2 – Hồ sơ cá nhân:
        - Giáo án bộ môn             
      -  Các Giáo án ôn tập, Giáo án tự chọn - Soạn theo chủ đề đã thống nhất trong
Tổ chuyên môn;
        -Giáo án HĐNGLL: Soạn theo chủ đề 2 tiết/tháng.
        - Giáo án dạy nghề- Đối với GV dạy nghề PT- 3tiết/ tuần theo quy định
        - Lịch báo giảng, Sổ điểm cá nhân.
        - Sổ Dự giờ: 
        - Chuẩn kiến thức, Bản phân phối chương trình hoặc kế hoạch môn học.
        -Kế hoạch cá nhân theo mẫu có phê duyệt của Tổ trưởng, Phó hiệu trưởng
        -Kế hoạch BDTX giáo viên-cuối năm học có Bản thu hoạch BDTX
3- Hồ sơ chủ nhiệm- Đối với GVCN
        + Sổ chủ nhiệm-có đủ nội dung-có theo dõi học sinh và xử lý HS cá biệt.
        + Sổ Ghi đầu bài-theo dõi và ký xác nhận hàng tuần
        + Sổ điểm Chính: Cập nhật đủ thông tin, điểm danh, thống kê hàng tháng.
        Ngoài các loại quy định trên, các giáo viên phụ trách các phần hành được giao phải có thêm các hồ sơ khác thể hện nội dung công việc của mình như:  Cán bộ đoàn, chi đoàn giáo viên; Sổ điểm diện học nghề, điểm nghề PT, Sổ Đầu bài, Hoạt động Hướng nghiệp  v.v…
      III-XỬ LÝ VI PHẠM
        Mọi trường hợp vi phạm quy chế này phải xử lý tùy theo mức độ vi phạm
         1-  Giáo viên vi phạm một trong các nội dung quy định trên phải xem xét trong đánh giá xếp loại cuối kỳ và cuối năm. Trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc mức độ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phẩm chất người thầy giáo, danh dự đội ngũ, nhà trường thì phải thi hành kỷ luật theo quy định.
       2 – Vi phạm giờ dạy
            + Muộn giờ lần thứ nhất: TTCM nhắc nhỡ, báo cáo BGH. Lần thứ 2, kiểm điểm, phê bình trước tổ. Lần thứ 3 trở lên lập biên bản cho nghỉ dạy làm kiểm điểm, ghi vào hồ sơ CM hoặc đình chỉ công tác tùy số lần và hành vi vi phạm. Cuối năm chuyên môn chỉ được xếp loại từ TB trở xuống, thi đua từ HTNV trở xuống. Muộn giờ trên 5 phút phải dạy lại tiết đó.
        + Bỏ giờ không  lý do lần 1 lập biên bản phê bình nhắc nhở trước hội đồng. Từ lần 2 xử lý kỷ luật theo quy định, cho nghỉ dạy làm kiểm điểm, ghi vào hồ sơ chuyên môn hoặc đình chỉ công tác tùy số lần và hành vi vi phạm. Cuối năm chuyên môn chỉ được xếp loại từ TB trở xuống, thi đua từ HTNV trở xuống.
        + Không ký giáo án, lên lớp không chuẩn bị  giáo án lập biên bản ghi nhớ. Nếu vi phạm nghiêm trọng, tái phạm cho nghỉ dạy làm kiểm điểm, ghi vào hồ sơ chuyên môn hoặc đình chỉ công tác tùy số lần và hành vi vi phạm.
        3- Thẩm quyền trách nhiệm
        - Thư kí hội đồng, thanh tra nhân dân, tổ trưởng chuyên môn giám sát tất cả các hoạt động của giáo viên, ghi nhớ hoặc lập biên bản báo cáo BGH để xử lí và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường về phần hành công việc của mình.
        - BGH quản lí theo phân cấp, tổ trưởng chuyên môn chịu mọi trách nhiệm của mình về các công việc của tổ cũng như mọi hành vi của tổ viên. Trường hợp đình chỉ công tác, TTCM chịu trách nhiệm bố trí dạy thay, trích lương người vi phạm để trả cho người dạy.
        IV-TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        QUY CHẾ CHUYÊN MÔN này được áp dụng từ  năm học 2016-2017. Các tổ CM, giáo viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trên. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, kịp thời phản ánh với BGH để có sự điều chỉnh phù hợp. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường
        Mọi quy định khác trước đây không còn phù hợp được bải bỏ.
            
       PHÊ DUYỆT                                            PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN
     HIỆU TRƯỞNG                                                           P. HIỆU TRƯỞNG                                       
                                                                                              
 
 
 
Trần XuânBách                                                       Võ Văn Tuệ
                                                                         
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn