Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạc ban CM

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

Thứ năm - 14/09/2017 09:50
SỞ GD-ĐT QUẢNG BÌNH
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC
 
  1
 

Số:    02/KH-BCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
1 

Tuyên Hóa, ngày  31 tháng 8  năm 2017
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2017– 2018
 
  1
 

Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông cónhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
      Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 25-7-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2017-2018
Công văn  số 1616/SGDĐT-GDTrH ngày 25-8-2017 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016-2017 của Sở GDĐT Quảng Bình
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2015-2020
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường THPT Lê Trực.
          Ban Chuyên môn xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên môn như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
1. Quy mô trường lớp
            Học sinh
            Tổng số học sinh của trường 1062 em, chia thành 28 lớp cơ bản. Trong đó:
- Khối 10: 9 lớp-  360 HS (1lớp học sách nâng cao Toán-Lý Hóa)
- Khối 11: 9 lớp -358 HS (1lớp học sách nâng cao Toán-Lý Hóa)
- Khối 12: 10 lớp-  344 HS (1lớp học sách nâng cao Toán-Lý Hóa)
Đội ngũ cán bộ giáo viên:
            Tổng số: 76 đồng chí, trong đó: Biên chế: 72 đ/c; Hợp đồng giảng dạy: 01đ/c; Hợp đồng Thiết bị: 01 đ/c;Hợp đồng Bảo vệ: 02 đ/c;
            Trình độ CM: Thạc sỹ: 06; Đại học 65; Cao đẳng: 01; Trung cấp: 02;
Giáo viên giảng dạy:
Môn Văn Toán Hóa Sinh Tin CN NN Địa Sử GD TD-QP Tổng
Số GV 7 9 6 5 3 4 4 8 4 4 3 7 64
 
Các điều kiện Cơ sở vật chất.
-Phòng Hội trường: 02
-Phòng học chính: 28 phòng, trong đó có 04 phòng cấp 4
-Phòng thiết bị: 02: Hóa-Sinh và Vật lý-Công nghệ
-Phòng máy tính: 02 phòng với  35    máy
-Thiết bị CNTT: 02 máy chiếu được gắn tại hội trường, 01 máy chiếu rời, 01 bộ tương tác thông minh tại phòng Hội trường phục vụ công tác dạy và học.
-Phòng học ngoại ngữ: 01 phòng được lắp đặt thiết bị đầy đủ
-Toàn trường được phủ sóng Wifi phục vụ dạy và học.
-Các phòng chức năng, Hiệu bộ có đầy đủ thiết bị CNTT để làm việc.
2. Thuận lợi, khó khăn
     Thuận lợi
Đội ngũ CBQL, cán bộ giáo viên, nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình trong công tác, dễ tiếp cận phương pháp, phương tiện mới. Có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của nhà trường.
  Cơ sở vật chất kỷ thuật đáp ứng cơ bản điều kiện cho công tác giáo dục, đảm bảo trường học một ca, có điều kiện để tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên..
Địa bàn trường đóng học sinh cơ bản ngoan, chăm học, có chí hướng phấn đấu, học tập vươn lên. Cha mẹ học sinh quan tâm phối hợp giáo dục con em.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hội cha mẹ học sinh có sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp với nhà trường trong các hoạt động.
Khó khăn
Giáo viên của trường đa số còn trẻ, phần lớn giáo viên mới vào nghề nên kinh nghiệm thực tiễn trong công tác còn có hạn chế. Một số giáo viên chưa phát huy tốt năng lực của mình năng lực chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
              - Chất lượng chuyên môn giáo viên của các tổ không đồng đều, ứng dụng CNTT vào đổi mới PPDH chưa thật hiệu quả và thiết thực, một số giáo viên chưa thật sự gương mẫu trong công tác.               
- Cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế, thiếu và đã xuống cấp nhiều. Các phòng học chức năng chưa đầy đủ, trang thiết bịchưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.
Tình hình kinh tế, xã hội địa phương còn nhiều khó khăn, phức tạp. Hầu hết học sinh là con em nông dân, còn nhiều thiếu thốn trong cuộc sống cũng như trong học tập. Một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên bị nhiễm các tệ nạn, tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, làm ảnh hưởng đến chất lương học tập, tu dưỡng đạo đức của học sinh.
II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục triển khai Quyết định số 1472/QĐ-SGDĐT ngày 21-7-2016 về Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 29/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;
3. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục  toàn diện; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh;
4. Đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định; tiếp cận định hướng và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới;
5. Đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học;
6. Phát triển đội ngũ giáo viên và đội ngũ cốt cán về các năng lực:  xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thiện bồi dưỡng theo yêu cầu của hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
1.Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
1.1. Thực hiện  biên chế năm học đảm bảo 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần) theo Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian áp dụng từ năm học 2017 - 2018
1.2. Tổ CM chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của bộ môn theo hướng tinh giản phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ năng và thái độ của chương trình môn học. Các tổ xây dựng kế hoạch giáo dục báo cáo về BCM để báo cáo Sở phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực
Khuyến khích giáo viên bộ môn thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề để tổ chức học sinh hoạt động tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn.
2. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn
2.1. Tăng cường tổ chức sinh hoạt Tổ, nhóm chuyên môn tại trường, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trẻ, mới vào ngành.
2.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014-BGDĐT và Công văn số 2175/SGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2016 của SGDĐT trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên “nghiên cứu bài học” và đánh giá giờ dạy của giáo viên.
2.3. Mỗi tổ/nhóm chuyên môn trong năm học thực hiện được ít nhất 04 chuyên đề (học kì 1 thực hiện 02 chuyên đề, học kì 2 thực hiện 02 chuyên đề) theo qui định tại Công văn 5555 của Bộ. Quy trình thực hiện (lựa chọn chuyên đề, xây dựng nội dung, thực nghiệm chuyên
đề…) theo hướng dẫn của Công văn số 220 của Sở. Các chuyên đề sau khi xây dựng và
triển khai phải được tải lên “trường học kết nối” để Bộ kiểm tra và chỉ đạo.
2.4. Tổ chuyên môn phải duy trì họp 2 lần/tháng theo qui định của Điều lệ nhà trường. Ngoài thảo luận các vấn đề phục vụ dạy học, quản lý học sinh cần tập trung nhiều thời gian cho việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG.
3. Thực hiện nghiêm túc công tác dạy học tự chọn
3.1. Thực hiện nghiêm túc  theo văn bản hướng dẫn của Bộ và của Sở GDDT-cụ thể
-Dạy học chủ đề bám sát, Thời lượng dạy học tự chọn: Ban cơ bản : 4 tiết x 35 tuần đối với tất cả các khối lớp;
            - Các lớp học sách nâng cao Toán-Lý- Hóa: Thời lượng tự chọn là số tiết chênh lệch dôi ra so với các lớp học sách Chương trình chuẩn.
3.2.Bố trí  môn học tự chọn Học kỳ 1:
-Khối 12: Toán-Văn-Anh-GDCD; 12A1: Toán-Lý
-Khối 11:Lý, Hóa- Địa -Anh; 11A1: Toán-Lý-Hóa-Anh
-Khối 10:Văn  -Lý--Sinh-Địa; 10A1: Toán-Lý
3.3. Đối với dạy học chủ đề tự chọn bám sát, cần chú ý đến việc ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kỹ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới cho học sinh. Tổ CM chủ động xây dựng chương trình nội dung dạy học tự chọn, PPCT các tiết tự chọn và trình Giám hiệu nhà trường phê duyệt để thực hiện.
Yêu cầu xây dựng chương trình phải cụ thể từng nội dung chủ đề, từng tiết, không gộp chung số tiết trong một chủ đề
4. Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh
4.1.  Tiếp tục thực hiện dạy học Tiếng Anh như hướng dẫn năm học 2010 - 2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS và THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy học theo chương trình tiếng Anh hệ 10 năm.
4.2. Khuyến khích giáo viên xây dựng và phát triển môi trường thực hành ngoại ngữ thông qua các hoạt động ngoại khóa, giao tiếp, thi hùng biện
4.3. Kiểm tra đánh giá bộ môn Tiếng Anh thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh theo tinh thần Công văn số 1824/SGDĐT-GDTrH ngày 4/9/2015 của SGDĐT. Tổ chuyên môn cần  tổ chức giáo viên dự giờ các tiết học theo hướng phát huy năng lực học sinh, tăng cường các kỷ năng nghe, nói Tiếng Anh trong giờ dạy..
5. Thực hiện tích hợp giáo dục :
Tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với các bộ môn và các tiết dạy cỵ thể.  Các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, chú ý cập nhật các nội dung thời sự địa phương, đất nước, số liệu thống kê mới. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc đưa giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng theo công văn 79/SGDĐT-GDTrH ngày 24-4-2014 của Sở GDĐT
Mỗi Tổ CM xây dựng một chủ đề  dạy học tích hợp, hoàn thành trong học kỳ 1
6. Giáo dục địa phương:
Tiếp tục thực hiện chương trình theo tài liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình biên soạn như năm học 2016 - 2017. Giáo viên cần quán triệt học sinh nội dung GD địa
phương được sử dụng trong thi, kiểm tra học kỳ, cuối năm.
7. Dạy nghề phổ thông:
7.1.Thực hiện chương trình Dạy nghề phổ thông 105 tiết theo quy định của Bộ GDĐT cho học sinh Khối 11.
Năm học 2017-2018 dạy 3 nghề gồm: Điện DD: 4 lớp gồm 11A1, 11A5, 11A7. 11A9; Làm vườn: 2 lớp gồm 11A3,11A4; Trồng rừng: 3 lớp gồm 11A2,11A6,11A8. Giáo viên dạy nghề thuộc bộ môn Vật lý, Công nghệ và Sinh học. Đảm bảo tiến độ chương trình để thi nghề phổ thông theo kế hoạch của Sở dự kiến vào tháng 4/2018.
   7.2.Tích cực, chủ động phối hợp với Trung tâm GD-DN Tuyên Hóa trong công tác hướng nghiệp cho học sinh khối 12.
8-Giáo dục Quốc phòng-Anninh
8.1. Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác GDQP-AN trong tình hình hiện nay -Theo hướng dẫn cụ thể của Sở. Triển khai các nội dung giảng dạy môn GDQP-AN cấp THPT theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 8.2.Tăng cường bảo vệ, sử dụng tốt  cơ sở vật chất, thiết bị dạy học GDQP-AN, khắc phục triệt để tình trạng dạy chay, học chay. Tập trung đổi mới mạnh mẽ về phương pháp dạy học và thiết bị môn học GDQP-AN để tăng cường hiệu quả giáo dục của môn học.
8.3.Tổ Thể dục-GDQP cần nghiên cứu, bố trí PPCT phù hợp tình hình cụ thể của nhà trường theo hướng dẫn của Sở, trình Ban CM phê duyệt trước khi thực hiện
9-Công tác học sinh, giáo dục thể chất và YTTH
9.1. Giáo viên chủ nhiệm, Đoàn trường phối hợp GVBM tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh; chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành...
9.2. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, công tác chăm sóc sức khỏe; chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; giáo dục an toàn giao thông; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với học sinh.
9.3. Tuyên truyền làm tốt công tác BHYT, để đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT theo luật BHYT. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh và mua tài liệu phục vụ nghiệp vụ công tác YTTH.
10. Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp
10.1.Thực hiện giáo dục NGLL 2 tiết/tháng/lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp trực tiếp lên lớp giảng dạy NGLL theo đúng chương trình. Ngoài ra, phối hợp với Đoàn trường, các tổ chuyên môn để tổ chức ngoại khóa theo chủ đề, chủ điểm-Đảm bảo mỗi tổ CM có một tiết ngoại khóa dưới cờ.
10.2.Đoàn trường tiếp tục chỉ đạo giáo dục truyền thống, nhân đạo từ thiện, giáo dục ATGT, chăm sóc Di tích lịch sử văn hóa Mộ và Nhà thờ Đề đốcLê Trực, Nghĩa trang Liệt sỹ xã Tiến Hóa.
2. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá
1. Đổi mới phương pháp dạy học
1.1. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột", Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.
1.2. Khuyến khích giáo viên soạn và giảng các chủ đề, bài học theo chuỗi các hoạt động mà Sở đã tổ chức tập huấn từ ngày 21/8 đến ngày 16/9/2017 cho tất cả các môn học theo Công văn số 1465/KH-SGDĐT ngày 10/8/2017 về Kế hoạch tổ chức tập huấn phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học
1.3. Đẩy mạnh việc sử dụng hợp lý TBDH hiện đại và ứng dụng CNTT trong các bài giảng, khai thác tối đa các thiệt bị dạy học hiện có, coi trọng thực hành thí nghiệm.
1.4. Tăng cường khai thác website trường học kết nối trong sinh hoạt chuyên môn và tạo các bài học để học sinh tham gia trao đổi và thảo luận.
1.5. Thực hiện đánh giá giờ dạy theo các tiêu chí mà Sở đã cụ thể hóa (Công văn số 2175/SGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo).
2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
2.1. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
Chú trọng Bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn, có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém. Tổ chuyên môn bố trí giáo viên có năng lực trực tiếp bồi dưỡng HSG bộ môn.
2.2. Chủ động triển khai công tác NCKH trong giáo viên, học sinh ngay từ đầu năm học. Tổ chức và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi KHKT theo Công văn số 3486/BGDĐT-GDTrH ngày 09/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1476/SGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn NCKH và tổ chức Hội thi KHKT học sinh trung học năm học 2017 - 2018. Tăng cường tổ chức các hoạt động dạy học thí nghiệm - thực hành cho học sinh.
2.3. Thực hiện tốt việc phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc.
2.4. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2.5. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục của nhà trường.
2.6. Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh: Học nhóm, hợp tác, phân vai... phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của bộ môn; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.
3. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá
3.1.Các tổ CM chủ động trong việc xây dựng ma trận đề KT, ra đề kiểm tra định kỳ,  kiểm tra Học kỳ theo Hướng dẫn của Sở và Ban CM nhà trường. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: qua các hoạt động trên lớp; qua hồ sơ học tập, vở học tập; qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập…; qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập do giáo viên giao. Tổ CM có thể thống nhất sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
3.2. Thực hiện tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, chính xác đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
3.3. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra học kì theo kế hoạch của Sở và của Ban CM nhà trường. Xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao.
Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, Tổ CM và giáo viên xác định tỷ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao, báo cáo lãnh đạo nhà trường phê duyệt khi xây dựng ma trận đề.
Không được áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm khách quan đối với các bài kiểm tra một tiết và kiểm tra học kì. Tổ CM thảo luận để thống nhất tỷ lệ % trắc nghiệm khách quan trong các bài kiểm tra
3.4. Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối".
35. Đối với môn Tiếng Anh, triển khai đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh theo tinh thần Công văn số 1824/SGDĐT-GDTrH ngày 4/9/2015 của Sở giáo dục và đào tạo và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015 - 2016. Tăng cường kiểm tra kĩ năng nói thông qua các tiết dạy nói và kiểm tra miệng. Mỗi học kì phải có ít nhất 01 bài kiểm tra 15 phút kĩ năng nghe; các bài kiểm tra 1 tiết và học kì thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1824/SGDĐT-GDTrH ngày 4/9/2015.
3. Các hoạt động khác
1. Tăng cường xây dựng điều kiện dạy học
1.1 Sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, cơ sở vật chất, phòng học bộ môn, thư viện, trong giảng dạy và học tập của học sinh. Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh, lấy việc giáo dục, động viên, khuyến khích học sinh cố gắng làm tiêu chí. Tích cực khuyến khích giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
1.2.Tổ, nhóm CM tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học thuộc phân môn tổ, nhóm mình để đề xuất  sửa chữa và bổ sung kịp thời. Xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị chung của Tổ, nhóm CM, chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị của cá nhân đúng quy định. Khuyến khích giáo viên làm thêm đồ dùng dạy học phục vụ giảng dạy.
2. Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học
2.1. Tiếp tục sử dụng 100% hộp thư điện tử trong toàn trường với tên miền quangbinh.edu.vn. Mọi thông tin, kế hoạch được triển khai thông qua trang Website của nhà trường và qua hộp thư điện tử cá nhân. Yêu cầu mỗi Tổ CM mở một hộp thư để trao đổi, quản lý thông tin, triển khai kế hoạch tổ.
2.2. Tiếp tục sử dụng phần mềm quản lý và nhập điểm Edu.vn trong toàn trường.
2.3. Tích cực sử dụng các triết bị CNTT hiện có vào giảng dạy: Soạn giáo án bằng máy, dạy học có sự hổ trợ của phần mềm trình chiếu, sử dụng bảng thông minh. Mỗi học kỳ, mỗi giáo viên có ít nhất 02 tiết dạy có sự hổ trợ của phần mềm trình chiếu, hoặc bảng thông minh
2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT của nhà trường.
3. Công tác dạy thêm, học thêm 
3.1. Tiếp tục quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên các văn bản hướng dẫn của cấp trên: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Công văn số 2819/SGDĐT ngày 03/12/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.
3.2. Nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học thêm theo đề nghị và thỏa thuận của Hội phụ huynh học sinh, trình Sở phê duyệt trước khi triển khai. Giáo viên muốn dạy thêm phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định.
4. Công tác thư viện
            4.1.Cán bộ, nhân viên phụ trách thư viện tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu sách cho cán bộ, giáo viên trong trường. Có kế hoạch đề xuất mua sắm đủ sách giáo viên, tài liệu giáo dục địa phương, phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của Sở.
Thực hiện ngiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá theo các văn bản hướng dẫn của Bộ và Sở về công tác thư viện.
4.2.Có kế hoạch mua đủ sách, tài liệu dạy môn GDQP-AN theo Thông tư 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Công tác an ninh, trật tự trường học
Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Trường học an toàn về ANTT” giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, trật tự trường học giai đoạn mới.
Các tổ chức Đoàn trường, Đội Cờ đỏ, giáo viên chủ nhiệm, bảo vệ nhà trường thường xuyên quán triệt, theo dõi nề nếp, biểu hiện cuả  học sinh. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi bạo lực học đường. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan an ninh địa phương để xử lý những tình huống mất an toàn ANTT xảy ra trong và ngoài khu vực nhà trường.
4. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
1. Công tác tập huấn, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng
1.1. Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn về chuyên môn và các lĩnh vực khác doBộ Giáo dục và Đào tạo và Sở GDĐT tổ chức. Tiến hành tổ chức tập huấn lại cho cán bộ, giáo viên trong trường theo đúng yêu cầu. Tổ CM chịu trách nhiệm tập huấn theo tổ nội dung về xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan, Phương pháp dạy học và hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn. Nhà trường tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm bài giảng E-Learnin và một số phần mềm khác.
1.2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường thưc hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý theo kế hoạch nhà trường và cá nhân đã xây dựng. Tích cực tham gia trang mạng "Trường học kết nối".
1.3. Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh có kế hoạch tự bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng để đạt chuẩn trong thời gian tới.
2. Đổi mới công tác quản lý giáo dục
2.1. Tổ CM tăng cường quản lý giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập của học sinh, việc sử dụng thiết bị dạy học bộ môn. Cập nhật kịp thời,công khai kết quả học tập của học sinh. Kiểm tra, quản lý hồ sơ theo của giáo viên theo quy địnhcủa  nhà trường.
2.2. Ban giám hiệu sẽ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động của tổ chuyên môn về dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực. Tăng cường kiểm tra Hồ sơ dạy học, hồ sơ chuyên đề của giáo viên và tổ, nhóm chuyên môn.
2.3.. Khuyến khích cán bộ, giáo viên áp dụng thành quả của CNTT vào việc lưu giữ hồ sơ, tài liệu. 
5. Hưởng ứng và tổ chức các cuộc thi
1. Các cuộc thi do Bộ tổ chức
 Tham gia tốt các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo chỉ đạo của Sở GDĐT. Khuyến khích động viên học sinh tham gia các cuộc thi mang tính tự nguyện.
2. Các cuộc thi do Sở và các cơ sở  tổ chức
Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp  11, 12.
Thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học.
6. Công tác thi đua, khen thưởng, kiểm tra, đánh giá
1. Các tổ  chuyên môn cần có những đánh giá xác thực đúng đắn, có cơ sở khoa học khi xem xét, đánh giá thi đua khen thưởng thể hiện thông qua kết quả giảng dạy, hồ sơ, kết quả học tập của học sinh và việc tham gia các hoạt động khác trong nhà trường.
2. Giáo viên có những thành tích cụ thể và nổi bật (đạt giải trong các cuộc thi dành cho giáo viên, hướng dẫn học sinh thi KHKT, đóng góp cho phong trào dạy học của đơn vị...) được xem xét để đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở - tương đương việc có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh .
Khi xét  đè nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, các Tổ chuyên môn cần cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, xếp loại để đảm bảo tính công bằng, khách quan và đảm bảo tỷ lệ quy định, đăc biệt coi trọng các hoạt động đổi mới sáng tạo theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, phát triển năng lực người học của các tập thể và cá nhân.
III. CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2017-2018
          - Đối với học sinh
+Giải học sinh giỏi cấp tỉnh Khối 11 và 12:       18-  20 giải
+Giải TDTT cấp tỉnh                                                  4-6  giải
+ Tỉ lệ học sinh lên lớp sau khi thi lại:                         99%
+ Tỉ lệ học sinh xếp loại Giỏi về học lực            trên 5%
+Tỷ lệ học lực Khá                                                   trên  49 %.
+ Học sinh yếu, kém không quá                                  3,1 %
+ Tỉ lệ HS xếp loại Khá, Tốt về hạnh kiểm  trên           95 %
+ Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp  THPT                          Trên  95%
+ Tỉ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng                           30-35%
+ Tỉ lệ học sinh bỏ học dưới                                        2%
       - Đối với CBGV-NV
+ 100% CBGV không vi phạm đạo đức nhà giáo.
+ 95 % CBGV đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
+ 20 % CBGV đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
 - Tập thể:
+ Nhà trường đạt danh hiệu tiến tiến xuất sắc. Tổ CM đạt Tiên tiến xuất sắc: 5 tổ
+ Công đoàn trường vững mạnh.
+ Đoàn trường vững mạnh được tỉnh Đoàn tặng Bằng khen.
IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Đối với tổ chuyên môn
          -Rà soát, thống nhất nội dung chương trình và các chủ đề dạy học. Xây dựng và triển khai chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc kế hoạch giảng dạy của bộ môn
        - Thực hiện chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra hoạt động dạy và học trong tổ để phát hiện và điều chỉnh kịp thời những sai sót, yếu kém. Tổ trưởng chuyên môn phải chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động chuyên môn trong tổ và các điều chỉnh về chuyên môn.
- Tăng cường chỉ đạo công tác bồi dưỡng, dự giờ của giáo viên, đánh giá rút kinh nghiệm công khai các tiết dự giờ, thể hiện chuyên đề. Tăng cường trao đổi, thảo luận về các chủ đề, phương pháp, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải trong giảng dạy… tránh sinh hoạt tổ chỉ mang tính sự vụ.
          - Các tổ chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch từng tuần, tháng, triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá kịp thời. Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, đi sâu vào nội dung chương trình giáo dục, phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Chú ý học sinh yếu kém để có kế hoạch phụ đạo hoặc có cách dạy học hợp lí. Đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ học sinh giỏi bộ môn.
        - Tổ chuyên môn có kế hoạch ngoại khóa nhằm thu hút học sinh quan tâm đến môn học của mình. Xây dựng các chuyên đề có ứng dụng CNTT, sử dụng phương pháp thể nghiệm theo hướng phát huy năng lực nhằm giúp học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức và có phương pháp học tập đúng đắn, phù hợp.
- Tăng cường giáo dục đạo đức, kỷ năng sống cho học sinh thông qua việc  giáo dục tích hợp ở các bộ môn.
        - Tổ trưởng chuyên môn tổ chức tốt và hiệu quả việc kiểm tra các mặt hoạt động làm cơ sở đánh giá đúng thực chất năng lực của giáo viên. 
          2. Đối với giáo viên   
- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học với yêu cầu nâng dần chất lượng các bộ môn.  Đầu tư đổi mới soạn giảng, tăng cường củng cố, hệ thống hóa kiến thức bộ môn. Giáo viên  cần dựa vào tài liệu, sách giáo khoa và tình hình thực tế của lớp để xây dựng nội dung, chủ đề dạy học phù hợp và hướng dẫn học sinh chuẩn  phương pháp tự học nhằm phát huy hiệu quả năng lực của học sinh. Chú trọng đối tượng học sinh để không ngừng nâng cao chất lượng bộ môn.
- Tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng từng bài, từng môn học, điều kiện cụ thể của trường.
         - Tổ chức dạy tốt các môn khoa học cơ bản, môn học tự chọn theo hướng bám sát nội dung chương trình phù hợp với đối tượng học sinh. Thực hiện việc tích hợp giáo dục dân số, giới tính, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, môi trường biển đảo thông qua các môn học
        - Đổi mới cách thức ra đề, kiểm tra, đánh giá, theo quy chế chuyên môn. Bài kiểm tra phải có sự thống nhất về nội dung kiến thức và mức độ đánh giá khi ra đề trong nhóm chuyên môn toàn khối. 
        - Tăng cường phương pháp thực hành thí nghiệm ở các bộ môn khoa học thực nghiệm. Khai thác tối đa các thiết bị ở trường, tăng cường ứng dụng CNTT trong gỉang dạy. Chú ý việc liên hệ thực tế trong các bài dạy.
        - Tổ chức bồi dưỡng học sinh khá giỏi bộ môn, có kế hoạch ôn tập, phụ đạo cho học sinh yếu kém.
          - Phối hợp với Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm để tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỷ năng sống cho học sinh.
3.Đối với công tác quản lý
          - Xây dựng qui chế chuyên môn thống nhất trong toàn trường
          - Phát huy vai trò của Tổ trưởng CM, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động chuyên môn thuộc tổ phụ trách..
- Tổ chức dự giờ, hội thảo nghiệp vụ sư phạm, phương pháp dạy học, phương pháp học tập. Tổ chức thanh kiểm tra giáo viên theo đúng quy trình, có .tác dụng hiệu quả .
- Chú trọng bồi dưỡng  giáo viên, tăng cường động viên, khuyến khích giáo viên  áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong từng môn học.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức xây dựng các kế hoạch đồng bộ, thiết thực phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của tổ. Tổ chức thảo luận, xây dựng đề cương ôn tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Bồi  dưỡng học sinh giỏi. Tổ chức thể hiện các chuyên đề NCBH, tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học.
          -   Thực hiện tốt công tác kiểm tra hồ sơ của giáo viên và tổ chuyên môn.  Chú trọng đổi mới nội dung của các loại hồ sơ theo quy định.
          - Triển khai kịp thời các cuộc thi do Sở, ngành tổ chức. Khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia tích cực, hiệu quả.
          - Quản lý tốt việc dạy bù, dạy ôn, xếp thời khóa biểu khoa học.
          -Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc đánh giá chất lượng học sinh, năng lực của giáo viên. Thực hiện ngiêm túc quy chế thi đau khen thưởng.
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VỀ CÁC PHẦN HÀNH ĐƯỢC GIAO
NĂM HỌC 2017– 2018
 
Tháng Nội dung công việc Thời gian thực hiện Người thực hiện
8 - Tổ chức thi lại,xét kết quả thi lại và rèn luyện hạnh kiểm trong hè.
- Tham gia tập huấn theo kế hoạch của Sở.
- Triển khai xây dựng kế hoạch BDTX CBQL, GV
- Phân công công tác chủ nhiệm;
- Lên kế hoạch PCGD, thời khóa biểu để vào học chính thức 21-8-2017
- Tổ chức đăng ký và nghề PT cho HS Khối 11
- Triển khai Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học
-Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Tổ, cá nhân
- Chuẩn bị công tác khai giảng.
Từ 10/8-16/8/2017
 
15/8-20/8/2017
 
10/8/2017
 
17/8/2017
từ 21/8/2017
 
25/8-29/8/2017
28-31/8/2017
Đ/c Tuệ-BCM
 
 
Đ/c Tuệ
 
BGH
 
Đ/c Tuệ, Trung
Đ/c Phương
 
Đ/c Tuệ, tổ CM
Đ/c Tuệ
9 - Chuẩn bị và tổ chức Lễ khai giảng 5/ 9/2017
-Tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy theo PPCT; Dạy nghề phổ thông
-Lập đội tuyển và BDHSG các môn.
-Hoàn thiện và ban hành các loại Kế hoạch công tác, quy chế CM-Điều chỉnh chương trình
-Hoàn thiện phê duyệt các laoị Kế hoạch tổ, CN
- Tập huấn các nội dung đã tiếp thu
- Triển khai các hoạt động kiểm tra, dự giờ.
- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua năm học
-Xây dựng chuyên đề I chuyên môn
3/9/-5/9/2017-
 
 
11/9/2017
 
15/9/2017
17/9/2017
15-17/9/2017
 
BGH, Tổ CM
 
 
Tổ CM-GV
 
Đ/c Tuệ, BGH
BGH
Đ/c Tuệ,Hùng, Tổ CM
TTCM, GV
Tổ CM
10 -- Tăng cường việc chỉ đạo, theo dõi hoạt động chuyên môn, chủ nhiệm
-Tổ chức dạy ôn tập Khối 12
- Các tổ chuyên môn tiến hành thao giảng, thi đua chào mừng ngày PNVN-ngày NGVN.
-Triển khai các chuyên đề chuyên môn theo hướng NCBH
-Kiểm tra hồ sơ và thực hiện chuyên đề I các tổ
- Kiểm tra Sổ điểm lớp, sổ đầu bài, sổ báo giảng.
- Kiểm tra chéo Hồ sơ đợt 1
--Tiếp tục BDHSG; dạy phụ đạo học sinh yếu kém
-Hoàn thành đánh giá BDTX GV giai đoạn 1
 
 
Tuần 7
 
 
Tuần 8-9
 
Tuần 10
Tuần 9-10
 
 
 
Tuần 10
BGH, TT CM
 
Tổ CM
 
 
Tổ CM
 
BGH, TT CM
 
 
 
Tổ CM-BGH
11 - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Dạy tốt-Học tốt chào mừng ngày NGVN
-Tổ chức dạy ôn tập Khối 12
- Tiếp tục triển khai chuyên đề SHCM theo NCBH, triển khai chuyên đề của tổ theo công văn 220/SGDĐT-GDTrH(2 CĐ/HK)
-Tập huấn các nội dung mới tiếp thu
--Tiếp tục BDHSG; dạy phụ đạo học sinh yếu kém
- Tổ chức thao giảng, hội thảo PPDH, KTĐG  kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam
- Sơ kết thi đua đợt I, phát động thi đua đợt II: 22-12
-  Kiểm tra tiến độ chương trình- điểm số.
- Kiểm tra toàn diện: 2-3 GV/ tổ
 
 
 
 
Tuần 12-14
 
 
 
 
 
Tuần 15
Từ  tuần11 đến tuần 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BGH, TT CM
12 - Đẩy mạnh các hoạt động CM; Kiểm tra tiến độ chương trình, cho điểm;  chấm trả bài,
- Kiểm tra toàn diện: 2-3 GV/ tổ
-; Tăng cường ôn tập chuẩn bị KT HKI
-Tổ chức dạy ôn tập Khối 12-Ôn tập Khối 10,11
--Tiếp tục BDHSG; dạy phụ đạo học sinh yếu kém.
-Chỉ đạo xây dựng ma trận đề-Ra đề kiểm tra HK1
- Đăng ký kiểm tra học kỳ.
-Tổ chức kiểm tra học kì các bộ môn theo KH của Sở và trường
 - Hoàn thiện tổng hợp, thống kê theo quy định.
- Thống kê kết quả xếp loại hai mặt giáo dục của các lớp trước ngày 10/01/2018
 -Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá chất lượng GV
 
 
Từ  tuần15 đến tuần 16
 
 
Theo KH Sở
 
Theo KH Sở
BCM
 
BGH, TT CM
 
 
 
Đ/c Tuệ, VP, BCM, GV
Đ/c Tuệ, Hùng, VP,
GVCN
Ban TC thi
01 - Sơ kết kỳ I theo kế hoạch
Hoàn thiện chương trình HK1 trước ngày 20-01-2018
-Học văn hoá kỳ II  
-Tiếp tục BDHSG; dạy phụ đạo HS yếu kém
-Tổ chức dạy ôn tập Khối 12
- -Hoàn thiện các loại Hồ sơ, báo cáo
-Chuẩn bị Hồ sơ và tham gia thi giải toán trên máy tính cầm tay, Thi KHKT
- Kiểm tra sử dụng thiết bị,Thư viện.
- Xây dựng Kế hoạch dạy học tự chọn và các hoạt động CM kỳ 2.
-Tổ CM tiến hành xây dựng các chuyên đề chuyên môn kỳ 2.
-Hoàn thành Nội dung BDTX giai đoạn 2
 
10/01/2018
 
 
 
Theo KH Sở
Theo KH Sở
 
Trước 15-01
 
BCM,GV
 
 
BCM, TTra
 
 
Tổ Toán, VP
 
 
Đ/cTuệ, TCM
 
 
 
Tổ CM-BGH
02 - Kế hoạch nghỉ tết( theo lịch của ngành)
- Ổn định và duy trì nề nếp giảng dạy, học tập sau tết. Đẩy mạnh phụ đạo học sinh yếu kém, Bồi dưỡng luyện thi HSG K12, K11
-Tổ chức dạy ôn tập Khối 12
- Tiếp tục hướng nghiệp cho học sinh K12.
-Tiếp tục kiểm tra chuyên đề, Kiểm  tra toàn diện 2-3GV/tổ;
-Tổ chuyên môn triển khai thực hiện SHCM theo NCBH, hoàn thiện chuyên đề chuyên môn Học kỳ 2.-Chuẩn bị Hồ sơ HSG cấp tỉnh
 
 
 
 
 
Theo KH
 
 
 
 
Theo KH
 
 
BCM, Gv
 
 
Ban TC thi
 
 
BCM, TT
 
 
03 - Đẩy mạnh hoạt động thi đua đợt 3-26/3. Thao giảng chuyên đề của các tổ
-Các tổ chuyên môn Hoàn thiện thể hiện  chuyên đề 3 của tổ
- Tiếp tục triển khai công tác Hướng nghiệp-Dậy nghề. Triển khai Hồ sơ thi nghề PT
-Chỉ đạo làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT Qốc gia tuyển sinh Đại học,
- Kiểm tra hồ sơ K12
. Dạy ôn Khối 12-Phụ đạo K10,11.
-Kiểm tra chấm chữa của GV bộ môn
- Kiểm tra TD: 2-3 GV / tổ
- Tổ chức hoạt động thao giảng chào mừng ngày 08/3 và ngày 26/3. Hội thao chuyên môn
-  Luyện tập, chuẩn bị và Tổ chức thực hiện Kế hoạch thi HSG tỉnh lớp 11,12.
 - Kiểm tra nề nếp chuyên môn, chế độ cho điểm. -Kiểm tra Sổ điểm, Sổ Đầu bài; - Kiểm tra đột xuất trả bài của GV.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 28, 29,30
 
 
Theo KH Sở
Theo KH Sở
BGH, Đoàn
 
BCM, Tổ CM
 
 
BCM, VP, phụ trách Tin học
 
BCM, TT
 
 
 
BCM, VP, TTCM, GV
 
BCM, TT, TTr
04 - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động CM, lên kế hoạch ôn thi, kiểm tra hồ sơ K12.
-Tổ chức dạy ôn tập Khối 12-Phụ đạo K10,K11
 - Đẩy mạnh ôn tập chuẩn bị Kiểm tra Học kỳ 2.
-Tổ chức thực hiện kiểm tra Học kỳ 2 theo Kế hoạch của Sở
- Lên Kế hoạch và chỉ đạo ôn tập thi THPT Quốc gia cho HS khối 12.
- Kiểm tra tiến độ chương trình, bố trí dạy bù chương trình đúng quy định.
-Hoàn thành kiểm tra toàn diện GV theo Kế hoạch
- Kiểm tra HS GV, Hồ sơ Tổ CM đợt 2.
-Kiểm tra - Hoàn thiện việc báo cáo các chuyên đề các tổ CM.(4 chuyên đề)
-Hoàn thành đánh giá, xếp loại BDTX giáo viên
Tuần 32,33
 
 
Tuần 34, 35
 
 
Tuần 35
 
 
Tuần 35
 
Tuần 34-35
 
 
Tuần 34
BCM
 
 
BCM, VP, Đ/c Hùng
 
 
 
 
BCM,TTCM
 
BGH, TTCM
BCM, TT
 
BGH
05 -Kiểm tra Học kỳ 2 các khối 10 và 11.
- Hoàn thiện nội dung chương trình giảng dạy theo quy định-Kết thúc học kỳ 2 trước 25-5-2018
-Tổ chức ôn thi THPT Quốc gia khối 12, ôn tập cuối năm cho học sinh khối 10,11; 
- Hoàn thiện thống kê kỳ II, cả năm.
-Hoàn thiện các báo cáo về BDTX năm học.
-Tổ chức lên điểm vào hồ sơ học sinh theo quy định. Chủ nhiệm xem xét, đánh giá xếp loại học sinh. Phê duyệt học bạ
- Tổng kết năm học,  GV CN lập danh sách đăng ký thi lại, rèn luyện trong hè nộp về VP
- Chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia
- Hướng dẫn ôn tập hè cho HS khối 10,11
- Phổ biến, quán triệt nghiệp vụ thi, quy chế thi cho giáo viênvà học sinh.
- Kiểm tra HS, đánh giá xếp loại và hoàn thiện hồ sơ thi đua của GV .
Theo KH Sở
 
 
 
Theo KH Sở
Theo KH
 
 
 
 
Đ/c Tuệ, Hùng
BCM, VP,GV, GVCN
 
BCM, VP, GVCN
BCM, TTCM
BCM, VP,GVCN
06 - Triển khai công tác  liên quan kỳ thi THPT Quốc gia
- Chuẩn bị  công tác tuyển sinh năm học 2018-2019.
-Tổ chức thi Tuyển sinh lớp 10 đúng quy định
- Kế hoạch Bồi dưỡng hè.
 
 
 
Theo KH Sở
BGH, VP, GVCN
 
 
BGH, VP
BCM
07 - Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng CMNV hè nghiêm túc
- Thực hiện công tác Tuyển sinh, duyệt tuyển sinh K10
Theo KH Sở  
 
V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-    Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017-2018 được thông qua tại Hội nghị cốt cán đầu năm và trong họp Hội đồng sư phạm tháng 8 năm 2017, được triển khai thực hiện trong suốt năm học.
-    Các Tổ, nhóm CM căn cứ kế hoạch này, cụ thể hóa trong Kế hoạch hoạt động của Tổ
một cách phù hợp để chỉ đạo thực hiện.  Đồng thời chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân sát đúng yêu cầu, nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả.
    Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, kịp thời phản ánh với Ban Chuyên môn để có sự điều chỉnh phù hợp.
 
 
 
 
PHÊ DUYỆT                                             TM BAN CHUYÊN MÔN
        HIỆU TRƯỞNG                                                 P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                
        
                    Trần Xuân Bách                                                         Võ Văn Tuệ
 
 

Tác giả bài viết: Võ Văn Tuệ-Phó Hiệu trưởng

Nguồn tin: BAN CHUYÊN MÔN-TRưỜNG THPT LÊ TRỰC

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn