Xem điểm thi THPT Quốc gia 2018

Đường link tra cứu điểm thi THPT quốc gia năm 2018. Các học sinh, phụ huynh có thể vào theo các đường link sau để xem điểm thi.

Đoàn 2021

ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC - 23 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Được thành lập vào năm 1998, trường THPT Lê Trực mang tên vị tướng tài ba yêu nước của dân tộc Việt Nam – cụ đề đốc Lê Trực. Hai mươi ba năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, xây dựng được cơ ngơi khá bề thế, làm tốt công tác dạy và học, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân. Sự đóng góp của các tổ chức cá nhân cho sự phát triển của nhà trường rất đáng ghi nhận, trong đó có tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày 25-9-1998, Thường vụ Huyện đoàn Tuyên Hóa ra quyết định 79/QĐ-HĐ, thành lập Đoàn trường THPT Lê Trực, trực thuộc Huyện đoàn Tuyên Hóa.