Trang nhất » Tin Tức » Công khai chất lượng giáo dục

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục 2017-2018

Thứ năm - 16/11/2017 08:48
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,
năm học 2017 - 2018
STT Nội dung Số lượng Bình quân
Số m2/học sinh
 
I Số phòng học 27  02
II Loại phòng học    
1 Phòng học kiên cố 23 0
2 Phòng học bán kiên cố 04 0
3 Phòng học tạm 0 0
4 Phòng học nhờ 0 0
5 Số phòng học bộ môn 04 0,37
6 Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) 01 0,07
7 Bình quân lớp/phòng học 1/1 02
8 Bình quân học sinh/lớp 39,1 0
III Số điểm trường 01 0
IV Tổng số diện tích đất  (22630 m2) 22630 21,4
V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (8300 m2) 3 7,85
VI Tổng diện tích các phòng 2670 2,52
1 Diện tích phòng học  ( 2120 m2) 27 02
2 Diện tích phòng học bộ môn (400 m2) 04 0,37
3 Diện tích phòng chuẩn bị (m2) 0 0
3 Diện tích thư viện ( 150 m2) 01 0,14
4 Diện tích nhà tập đa năng
(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)
0 0
5 Diện tích phòng khác (phòng thiết bị 35m2) 01 0,033
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ)
364 Số bộ/lớp
1 Khối lớp 10 94 10,4
2 Khối lớp 11 130 16,25
3 Khối lớp 12 140 14
4 Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) 2  
5 …..    
VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ) 47 Số học sinh/bộ
 
22,4
 
 
IX Tổng số thiết bị đang sử dụng   Số thiết bị/lớp
1 Ti vi 0  
2 Cát xét 06 06/27
3 Đầu Video/đầu đĩa 0 0
4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 02 02/27
5 Thiết bị khác…    
.. ………    
 
  Nội dung Số lượng (m2)
X Nhà bếp 0
XI Nhà ăn 0
 
  Nội dung Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) Số chỗ Diện tích
bình quân/chỗ
XII Phòng nghỉ cho học sinh bán trú 0 0 0
XIII Khu nội trú 23( 414 m2)   18m2/01 phòng
 
XIV Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinh
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh* 5 2 Nam/ Nữ 40m2 0,03m2/hs
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh* 0 0 0 0 0
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)
  Nội dung Không
XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh  
XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) Điện lưới  
XVII Kết nối internet (ADSL)  
XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường  
XIX Tường rào xây  
                                             
                                                                          Tuyên Hóa, ngày  15  tháng  11 năm 2017
 
                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                          Nguyễn Thanh Bình  
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn