Trang nhất » Tin Tức » Bản tin nhà trường

Tăng cường vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong quản lý dạy học ở trường THPT

Thứ sáu - 16/11/2018 10:51
KT HS

KT HS

Trong trường THPT, Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong trong bộ máy tổ chức, quản lý của trường THPT. Trong trường, các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, chương trình giáo dục, các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục. Để nâng cao chất lượng dạy học, tổ trưởng chuyên môn cần làm tốt các nhiệm vụ sau:
Công tác kiểm tra của các tổ chuyên môn theo kế hoạch hoạt động của nhà trường.
1. Quản lý giảng dạy của giáo viên
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể về sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình.
- Hướng dẫn xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch cá nhân, soạn giảng của tổ viên (kế hoạch cá nhân dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình; soạn giáo án theo phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng và sách giáo khoa, thảo luận các bài soạn khó; viết sáng kiến kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém...).
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ, giáo viên mới tuyển dụng (đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá...).
- Điều hành hoạt động của tổ (tổ chức các cuộc họp tổ theo định kì quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác; lưu trữ hồ sơ của tổ; thực hiện báo cáo cho Hiệu trưởng theo quy định).
- Quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên (thực hiện hồ sơ chuyên môn; soạn giảng theo kế hoạch dạy học và phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng; ra đề kiểm tra, thực hiện việc cho điểm theo quy định; kế hoạch dự giờ của các thành viên trong tổ...).
- Các hoạt động khác (đánh giá, xếp loại giáo viên; đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên... Việc này đòi hỏi tổ trưởng chuyên môn phải nắm thật rõ về tổ viên của mình về ưu điểm hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và các nhiệm vụ được phân công).
2. Quản lý học tập của  học sinh
- Nắm được kết quả học tập của học sinh thuộc bộ môn quản lý để có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục.
- Đề xuất, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động  ngoại khóa để thực hiện mục tiêu giáo dục.
- Các hoạt động khác (theo sự phân công của Hiệu trưởng).
3. Tổ chức sinh hoạt Tổ chuyên môn
- Sinh hoạt Tổ chuyên môn là một hoạt động chuyên môn không thể thiếu trong hoạt động của nhà trường; là dịp để trao đổi chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Thông qua sinh hoạt Tổ chuyên môn sẽ xuất hiện nhiều ý tưởng. Do vậy, tổ trưởng cần tạo điều kiện để giáo viên nói lên ý tưởng, kinh nghiệm của mình. Nội dung sinh hoạt Tổ chuyên môn cần đa dạng, phong phú, có thay đổi và phải có chuẩn bị trước về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện.
- Thông qua sinh hoạt chuyên môn để thảo luận, đánh giá, thống nhất định hướng nội dung, phương pháp giảng dạy các bài học, có thể góp ý các tiết dạy dự giờ thao giảng đồng nghiệp để học hỏi lẫn nhau, rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.
- Việc sinh hoạt Tổ chuyên môn thực hiện theo định kì quy định trong Điều lệ trường THPT (2 tuần/lần). Thời gian do Hiệu trưởng quy định và tuỳ yêu cầu về tính chất, nội dung công việc).
 - Nội dung sinh hoạt Tổ chuyên môn thực hiện theo nhiệm vụ quy định
4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giáo viên của tổ chuyên môn
- Tổ chuyên môn chủ động đề xuất kế hoạch kiểm tra, thanh tra của tổ báo cáo cho trường để lãnh đạo nhà trường kiểm tra, thanh tra từ 40 – 50% giáo viên của tổ trong một năm.
- Trường kiểm tra hồ sơ các tổ chuyên môn theo từng học kỳ, 100% tổ chuyên môn được kiểm tra.
- Sau khi kiểm tra, thanh tra, lãnh đạo trường tổng kết, đánh giá để giáo viên, tổ chuyên môn thấy được ưu, khuyết điểm để rút kinh nghiệm hoạt động có hiệu quả hơn.
5. Tạo mối quan hệ giữa Tổ chuyên môn với Ban Giám hiệu và các  tổ chức trong trường
a. Đối với Ban Giám hiệu
- Tổ chuyên môn là cầu nối giữa Hiệu trưởng và giáo viên trong tổ về thông tin 2 chiều nhằm mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục. Hiệu trưởng có thông tin để đánh giá chính xác giáo viên, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của họ từ đó phân công giáo viên hợp lý, đạt hiệu quả tốt; chuyển tải cho giáo viên trong tổ các chỉ đạo chuyên môn của Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên.
b. Đối với Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
- Trong Tổ chuyên môn có các thành viên là đảng viên sẽ góp phần truyền đạt chủ trương, nghị quyết của Chi bộ Đảng đến Tổ chuyên môn kịp thời, chính xác. Các tổ viên là đảng viên sẽ gương mẫu, thúc đẩy các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Tăng cường công tác bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng kết nạp.
- Tổ chuyên môn cũng hỗ trợ hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên bằng cách truyền đạt các chủ trương của các đoàn thể này để phối hợp chặt chẽ và từ đó góp phần giáo dục toàn diện học sinh, thực hiện kế hoạch nhà trường và thực hiện được mục tiêu giáo dục đề ra.
Tổ chuyên môn có vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, mỗi thành viên trong tổ là một hạt nhân quan trọng, không ngừng phấn đấu để nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp, để nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện từng bước thực hiện thành công  đổi mới  giáo dục và đào tạo mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã giao phó. Người tổ trưởng chuyên môn phải tăng cường các biện pháp quản lý Tổ chuyên môn, thường xuyên kiểm tra, có đánh giá kịp thời để điều chỉnh, rút kinh nghiệm cho tổ chuyên môn hoạt  động đạt hiệu quả cao, khắc phục những tồn tại để vươn lên. Từ đó nâng cao chất lượng của bộ môn, xây dựng mỗi Tổ chuyên môn là một tập thể thực sự đoàn kết, nhiệt tình thực hiện thành công kế hoạch của tổ, của trường. Để đạt được điều đó, người tổ trưởng phải có cái nhìn tổng quát và biết gắn kết những ý tưởng riêng trong tổ thành ý tưởng chung của cả tổ và biến những kế hoạch đó thành những hoạt động cụ thể cho Tổ chuyên môn. Sinh hoạt Tổ chuyên môn sẽ thực sự phát huy  hiệu quả khi các thành viên trong tổ  đoàn kết, tự giác, nỗ lực không ngừng và có thêm sự hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể.

Tác giả bài viết: Thầy giáo Lê Anh Chung - Tổ trưởng tổ Tin - CN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn