Trang nhất » Tin Tức » Bản tin nhà trường

Bài tham luận công tác An ninh quốc phòng

Thứ ba - 13/11/2018 12:29
TD-QP

TD-QP

Giáo dục quốc phòng – An ninh là một môn học nằm trong hệ thống giáo dục phổ thông nhằm giáo dục con người Việt Nam phát triên một cách toàn diện.
         
              Giáo dục quốc phòng cho học sinh là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân. Góp phần nâng cao ý thức Quốc phòng – An ninh, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng nền QPTD-ANND vững mạnh. Nhận rõ vị trí, vai trò của nhiệm vụ trên, những năm qua Ban Giám hiệu trường THPT Lê Trực luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác Giáo Dục Quốc Phòng - An ninh cho học sinh. Chương II của Luật giáo dục QPAN quy định rõ: giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học trong chương trình; trong trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa. Đây là một bước tiến quan trọng về lập pháp, cơ sở để tổ chức triển khai hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tạo nguồn nhân lực cho quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.Trường THPT Lê Trực là một ngôi trường có bề dày thành tích trong công tác dạy và học. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ giáo dục về văn hóa, đạo đức mà nơi đây còn giáo dục cho các em phát triển toàn diện về mọi mặt trong đó có công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh, để các em trở thành những chủ nhân thực thụ của đất nước - kế thừa và phát huy truyền thống xây dựng và bảo vệ tổ quốc.Trong quá trình thực hiện  công tác này nhà trường gặp những thuận lợi và khó khăn sau:
         * Thuận lợi 
         - Công tác tuyên truyền, giáo dục QP-AN cho toàn dân được đổi mới theo hướng hiệu quả, thiết thực. 
         - - Hội đồng GDQP-AN các cấp đã hoạt động tích cực, luôn chủ động tham mưu đúng, kịp thời, giúp cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác GDQP-AN. Bên cạnh đó, nhà trường có thuận lợi là đội ngũ cán bộ, giáo viên hầu hết đã được bồi dưỡng kiến thức QP-AN nên luôn quan tâm, có 02 đồng chí đang theo học văn bằng hai môn GDQPAN tạo điều kiện tốt nhất để triển khai nhiệm vụ này
          - Các giáo viên bộ môn GDQP-AN đều tích cực tham gia công tác giảng dạy, huấn luyện. Học sinh tích cực hăng say luyện tập nghiên cứu tài liệu. Bước đầu đã cải thiện được đáng kể chất lượng Dạy và Học.
         * Khó khăn
          Thực tế, công tác GDQP-AN của trường cũng  gặp không ít khó khăn, như: đội ngũ giáo viên GDQP-AN đa số có chuyên môn Thể dục được bồi dưỡng 6 tháng về GDQPAN. Bên cạnh đó, thao trường, bãi tập, dụng cụ huấn luyện trong GDQP-AN cho học sinh còn chưa đồng bộ...
          - Tài liệu tham khảo cho học sinh còn hạn chế.
          Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục  tăng cường tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trọng tâm là Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 03-5-2007 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới”, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh trong toàn ngành Giáo dục để thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động. Đồng thời, nhà trường đã tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:-Công tác tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về GDQP-AN: Hàng năm vào đầu năm học, chi bộ ra các nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học. Trong đó có triển khai tới cán bộ giáo viên và nhân viên các công văn và chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ giáo dục QPAN:- Tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (BCH TW khóa X) về Tằng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về công tác GDQP-AN trong tình hình mới;- Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về GDQP-AN; QĐ số 69/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/11/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành qui định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả môn học GDQP-AN; QĐ số 79/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/12/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình GDQP-AN cấp Trung học phổ thông; Chỉ thị: 417/CT-TTg ngày 31/3/2010 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác GDQP-AN năm 2010 và những năm tiếp theo; Và các văn bản qui phạm pháp luật về công tác GDQP-AN, các văn bản Chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD-ĐT Quảng Bình, của Ban chỉ huy quân sự huyện Tuyên hóa…- 100% CBGV, NV và học sinh được học tập, tiếp thu đầy đủ các Chỉ thị, Nghị định của Đảng, Chính phủ và các văn bản của của Bộ, Ban ngành đoàn thể về giáo dục QP-AN. Qua đó CBGV, NV và học sinh nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và tấm quan trọng của công tác GDQP-AN nói chung và trong trường học nói riêng.
          - Đảng ủy, BGH nhà trường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn GDQP-AN triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2018-2019. 
         - Chỉ đạo tốt công tác kiểm tra thường xuyên, định kì; Tổ chức sơ kết, tổng kết đúng qui định để kịp thời phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.-Đã có hơn 60 lượt CBGV, NV của nhà trường theo học lớp đối tượng 4 GDQP-AN tại trung tâm chính trị huyện Tuyên hóa, qua đó tiếp thu những quan điểm của Đảng và Nhà nước về ANQP trong tình hình mới. Sau khi tiếp thu và có chứng chỉ các đồng chí giáo viên đã tích cực lồng ghép trong các buổi lên lớp nhằm tuyên truyền cho học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của việc GDQP-AN trong trường học.-Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy của môn học phù hợp với sự phát triển của thực tiễn: Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học đặc thù, đã được luật hóa, có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình THPT gồm 105 tiết được áp dụng cho cả ba khối lớp thực hiện từ năm 2007 đến nay, thông qua GDQP-AN học sinh được nâng cao hiểu biết về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam và một số nội dung cơ bản về phòng thủ dân sự, kỹ chiến thuật quân sự và những nội dung khác, rèn luyện tác phong, nếp sống tập thể có kỷ luật của quân đội...Đồng thời, cung cấp cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, kiến thức về Luật Biển Việt Nam, Công ước liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Tổ chức cho học sinh tham gia các buổi tuyên truyền về tiềm năng biển đảo, đại dương đặc biệt là 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Tổ Quốc.  Đổi mới, có phương pháp giảng dạy khoa học sẽ giúp học sinh, hăng say học tập, bộc lộ tài năng quân sự, làm cơ sở phát hiện, tuyển chọn, tạo nguồn nhân lực cho xây dựng lực lượng vũ trang, coi trọng đổi mới phương pháp giảng dạy môn học, đặc biệt chú ý đến những nội dung hoạt động đặc thù của lĩnh vực quân sự; giảm thời gian dạy lý thuyết, tăng thời gian học thực hành kỹ năng quân sự, kết hợp với tham quan thực tế tại các đơn vị sẵn sàng chiến đấu của quân chủng, binh chủng gắn với ngành học của học sinh. Sau mỗi lớp tập huấn cho giáo viên bộ môn nhanh chóng áp dụng các phương pháp chuẩn bị bài giảng và thực hiện nhiều phương pháp giảng dạy mới.Trong giảng dạy lý thuyết các vấn đề mang tính thời sự được cập nhật liên tục (cả chính trị và xã hội, có thống nhất phương pháp xử lý thông tin ở bộ môn) tạo tâm lý thoải mái, sự gần gũi giữa người dạy và người học, xây dựng niềm tin cho người học. Trong giảng dạy kỹ năng kết hợp làm mẫu hướng dẫn kỹ năng chuyên biệt với định hướng áp dụng vào thực tiễn góp phần hình thành kỹ năng sống làm người học không ngại khó khăn mà phấn khởi, tích cực hoạt động và càng ham thích tìm hiểu nghiên cứu nhiều hơn. Tại Hội thao GDQP-AN học sinh toàn Tỉnh lần thứ II đoàn học sinh của trường đạt giải Nhất toàn đoàn . Có 2 học sinh và 1 đồng chí HLV Hoàng Thế Anh được Sở GD & ĐT cử đi tham dự Hội thao toàn quốc đạt giải ba đồng đội và 01 giải khuyến khích. -Xây dựng đội ngũ giáo viên giáo dục Quốc phòng và An ninh đảm bảo số lượng, chất lượng.
          - Về biên chế đội ngũ giáo viên: Thực tế trường có 6 giáo viên đảm nhiệm giảng dạy môn GDQP-AN. Trong đó có 02 giáo viên đang theo học văn bằng 2 môn GDQP-AN. Các đồng chí còn lại đều là giáo viên giảng dạy môn giáo dục thể chất có chứng chỉ ngắn hạn về GDQP-AN.
         - Hàng năm nhà trường cử giáo viên tham gia bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên GDQP-AN và đánh giá kiểm tra học sinh theo quy định của Sở Giáo dục, tham gia đầy đủ các đợt huấn luyện, bồi dưỡng về công tác Dân quân tự vệ, GDQP-AN do BCH quân sự  huyện Tuyên hóa tổ chức.
       - Nhà trường phối hợp chặt chẽ các tổ chức đoàn thể trong và ngoài đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ GDQP-AN đặc biệt là BCH quân sự huyện Tuyên hóa.   -Các giáo viên giảng dạy bộ môn GDQP-AN đều tích cực tham gia công tác giảng dạy, huấn luyện. Học sinh tích cực hăng say luyện tập nghiên cứu tài liệu. Bước đầu đã đạt được kết quả đáng khích lệ về chất lượng dạy – học của bộ môn.
      - Chú trọng bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:Nhà trường chủ động khai thác nguồn ngân sách trên cấp và huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa để đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, các trang thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo để nâng cao chất lượng môn học, giúp học sinh tiếp cận với các loại vũ khí, khí tài sát thực tế chiến đấu, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, thành thạo kỹ năng quân sự. BGH nhà trường luôn xây dựng, cải tạo, trồng cây xanh tạo môi trường tập luyện tốt nhất cho học sinh.  Trong thời gian tới bộ môn tiếp tục đề nghị nhà trường trang bị thêm một số thiết bị đồng bộ theo yêu cầu nhiệm vụ trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm đồng thời phát huy tốt các nguồn lực phát triển khác.Mặt khác, muốn nền quốc phòng toàn dân vững mạnh mọi người dân nhất là học sinh phải có kiến thức về môn học GDQP - AN. Đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có đủ phẩm chất và năng lực để sẵn sàng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN. Vì vậy đòi hỏi sự nỗ lực của người dạy và người học. Đặc biệt là người dạy đóng vai trò chủ đạo và định hướng học sinh lĩnh hội được kiến thức, kỹ năng, từ đó khơi dậy và phát huy truyền thông yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam. Tổ TDQP của trường THPT Lê Trực xin quyết tâm làm tốt nhiệm vụ quan trọng này.

Nguồn tin: Thầy Trần Như Lực - Tổ trưởng tổ TD-QP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn