Trang nhất » Tin Tức » Ban CSVC

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ hai - 12/12/2016 13:07
Căn cứ điều lệ Trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ- BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình. Căn cứ tình hình cơ sở vật chất hiện tại của Trường THPT Lê Trực. Trường THPT Lê Trực lập kế hoạch quản lí cơ sở vật chất năm học 2016 - 2017 như sau:
I. Tình hình chung:
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của Sở Giáo dục - Đào tạo trong việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa trường lớp.
- Sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương trong việc tìm nguồn lực để phát triển trường lớp.
- Sự quan tâm của xã hội trong công tác giáo dục thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội cha mẹ học sinh và nhà trường.
- Hiện tại trường có đủ thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác giảng dạy cũng như bảo quản tài sản chung của nhà trường, tài sản của giáo viên, học sinh như: trường có tường rào, cổng trường kiên cố, có đủ bàn ghế, bảng viết, có đủ đèn và hệ thống điện phục vụ tốt cho công tác giảng dạy; có nhà để xe cho giáo viên và học sinh. Bên cạnh đó học sinh của trường có ý thức tốt trong việc bảo quản tài sản chung.
2. Khó khăn:
- Trang thiết bị giảng dạy thiếu và kém chất lượng làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.
- Trường chưa có phòng bộ môn, phòng thí nghiệm đạt chuẩn nên việc thực hành sau giờ lý thuyết còn rất hạn chế.
II. Mục tiêu:
1. Mục tiêu chung:
- Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy.
- Góp phần thực hiện đổi mới phương pháp học tập, nâng cao chất lượng giáo dục của trường.
- Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có cũng như bảo quản, sửa chữa tài sản kịp thời phục vụ công tác giảng dạy, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Huy động các nguồn kinh phí để nâng cấp CSVC phục vụ công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Từng bước tạo dựng một ngôi trường xanh sạch đẹp và an toàn.
- Đầu tư tốt công nghệ thông tin như máy chiếu Projector, máy tính xách tay, mạng internet, mạng wireless phục vụ công tác giảng dạy.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, khuyến khích giáo viên, học sinh đến thư viện đọc sách.
III. Biện pháp:
- Đầu năm học phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất phối hợp với tổ trưởng chuyên môn,  Đoàn Thanh niên, Công Đoàn, cán bộ thiết bị thư viện, kế toán, của trường lập kế hoạch sử dụng, phát triển và bảo quản cơ sở vật chất của trường trong năm.
- Phó hiệu trưởng cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch và đề xuất với hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp bằng nhiều hình thức như: trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm, các hoạt động ngoại khóa, các phong trào, các buổi sinh hoạt của Đoàn Thanh niên...
- Các tổ chuyên môn có thiết bị dạy học như Lý-Tin-Công Nghệ, Hóa, Sinh-Thể Dục-GDQPAN... phải có sổ theo dõi thiết bị, sổ mượn. Định kỳ hàng tháng có kiểm tra đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học trong giảng dạy.
IV. Kế hoạch chi tiết năm học 2016-2017:
Tháng Nội dung công việc Người phụ trách
8/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới, (kiểm tra chất lượng bàn ghế của học sinh, giáo viên) qua đó đề xuất với hiệu trưởng sửa chữa các tài sản bị hư hỏng.
- Trồng cây xanh gây bóng mát ở sân trường
 
- Tổng vệ sinh khu vực, khuôn viên trường học, phòng học, khu vực xung quanh trường.
 
- Kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt lại các hệ thống điện, đèn, quạt... 
- P.HT, Ban CSVC, GVCN.
 
 
- Chi Đoàn GV (lập kế hoạch chi tiết).
- Ban LĐ (lập kế hoạch lao động đầu năm).
 
- P.HT (lên kế hoạch), Công Đoàn, Đoàn TN.
 
 
9/2016 - Thống kê số thiết bị giảng, đề xuất tăng cường các thiết bị, dụng cụ giảng dạy mới.
- Theo dõi việc bảo quản, giao nhận thiết bị giảng dạy, thường xuyên kiểm tra công tác thư viện, thiết bị về sổ sách, về bảo quản thiết bị (thực hiện đúng quy định nhà trường).
 
- Tổ trưởng chuyên môn, cán bộ phụ trách thiết bị, thư viện. 
- P.HT, giáo viên phụ trách thiết bị, thư viện, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm.
 
10/2016 - Quản lý tình trạng cơ sở vật chất nhà trường.
- Thường xuyên quét dọn, tổng vệ sinh trường lớp.
- Ban CSVC, ban vệ sinh, ban LĐ
11/2016 - Tổng vệ sinh trường lớp.
- Giáo dục học sinh ý thức giữa gìn nhà trường thông qua các giờ sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đầu tuần.
- Ban CSVC, ban vệ sinh, ban LĐ
12/2016 - Lập kế hoạch phân công kiểm kê tài sản năm học 2016 - 2017.
 
 
 
- Kiểm kê tài sản tăng giảm trong năm.
 
 
- Tuyên truyền giáo dục tư tưởng học sinh ý thức giữ gìn tài sản, có tinh thần tiết kiệm thông qua các giờ sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đầu tuần.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi học kì I.
- P.HT, Ban CSVC Đoàn TN, Công đoàn, giáo viên, thư viện, kế toán trường.
 
- P.HT, Ban CSVC, Đoàn TN, giáo viên được phân công.
- Đoàn TN, GVCN
 
 
 
- Ban CSVC, Tổ trưởng tổ Văn phòng.
1/2017 - Theo dõi việc sử dụng đồ dùng, thiết bị giảng dạy của giáo viên.
 
 
 
- Vệ sinh trường lớp, khuôn viên trường học, kiểm tra lại cơ sở vật chất của trường trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.
 
- Phân công trực ban, giữ gìn, bảo quản tài sản nhà trường trong thời gian nghỉ Tết.
- Báo cáo tài sản tăng, giảm về Sở Giáo dục - Đào tạo.
- Theo dõi tình hình cảnh quan môi trường (phát huy phong trào Đoàn viên tình nguyện làm vệ sinh sân trường).
 - P.HT, tổ trưởng, thư viện.
 
 
 
- Ban LĐ lập kế hoạch lao động.
 
 
- Tổ an ninh và bảo vệ.
- P.HT
 
- Ban CSVC, Đoàn TN
2/2017 - Thường xuyên giám sát tình hình tài sản trong nhà trường, sửa chữa tài sản hư hỏng, đảm bảo việc học của học sinh được tốt.
 
- Chỉ đạo tổng vệ sinh trường lớp, chăm sóc và trồng cây xanh.
- Ban CSVC, Đoàn TN, GVTB, thư viện, kế toán trường.
- Đoàn TN
3/2017 - Theo dõi tình hình cảnh quan môi trường (phát huy phong trào đội học sinh tình nguyện tổng vệ sinh trường lớp).
 
- Chuẩn bị Hội trại 26/3
- Đoàn TN
 
 
 
- P.HT, Đoàn TN (lập kế hoạch), Công đoàn, GV, GVCN.
4/2017 - Kiểm tra tình hình bàn ghế chuẩn bị kỳ thi học kỳ II.
- Kiểm tra thiết bị dạy học (quan sát, trao đổi với cán bộ phụ trách thiết bị).
- Kiểm tra thư viện (việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh, sổ sách, bảo quản, phân loại, tinh thần thái độ làm việc,...)
 
-Ban CSVC, Đoàn TN, GVKN.
- P.HT, tổ trưởng CM.
- P.HT, thư viện.
5/2017 - Chuẩn bị cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường phục vụ cho việc mở Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
- Tổng vệ sinh trường học, theo dõi và sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt.
- Khơi thông cống rãnh, chống ngập vào mùa mưa.
- Chỉ đạo tổng vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh.
- Vận động học sinh tặng lại SGK cho thư viện (cho học sinh nghèo năm học mới).
- Ban CSVC,
- Ban LĐ, Đoàn TN.
- Nhân viên bảo vệ.
 
- Đoàn TN, GVCN.
6/2017 - Thi TN THPT
- Sắp xếp lại phòng học, bàn ghế chuẩn bị cho việc bồi dưỡng học sinh yếu kém, học sinh thi lại.
- Thường xuyên vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh.
- Ban CSVC, Tổ  Văn Phòng, chuẩn bị CSVC cho kỳ thi.
 
- Đoàn TN.
7/2017 - Chuẩn bị csvc cho thi lại
 
 
 
- Thống kê lại tình hình cơ sở vật chất, hiện trạng, số lượng chuẩn bị cho việc tuyển sinh, sắp lớp cho năm học mới.
- Lập kế hoạch mua sắm tài sản mới, sửa chữa tài sản hiện có phục vụ cho năm học mới.
-Ban CSVC. 
 
-Ban CSVC. 
V. Tổ chức thực hiện
1. Ban cơ sở vật chất-Thiết bị:
- Xây dựng kế hoạch quản ký CSVC - thiết bị, tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng thời gian, đúng mục đích, yêu cầu của kế hoạch.
- Quản lý  việc sử dụng CSVC, thiết bị theo quy định của nhà nước và của ngành.
- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của các bộ phận, cá nhân.
- Lưu trữ tài liệu, thống kê tài sản thiết bị toàn trường để quản lý và báo cáo Hiệu trưởng khi cần.
- Kiểm kê tài sản, thiết bị hàng năm vào tháng 12. Phát hành biểu mẫu, sổ sách và hướng dẫn các bộ phận, cá nhân thực hiện. Báo cáo kết quả kiểm kê và biện pháp xử lý trình Hiệu trưởng quyết định.
- Làm thủ tục thanh lý khi tài sản, thiết bị hết thời hạn sử dụng hoặc hư hỏng, không còn sử dụng được.
2. Các tổ trưởng chuyên môn.
- Tổ chức tốt việc sắp xếp các phòng thực hành thuộc các bộ môn tổ quản lý.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị đầu năm.
- Kiểm tra việc mượn, trả và sử dụng thiết bị dạy học của các giáo viên trong tổ.
- Đề xuất các giải pháp để phát huy hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học của bộ môn mình.
- Tổ chức đánh giá thiết bị tự tạo của tổ, nhóm chuyên môn. 
Trên đây là kế hoạch bảo quản và phát triển cơ sở vật chất của trường THPT Lê Trực trong năm học 2016-2017, đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt kế hoạch đề ra nhằm sử dụng tài sản nhà trường đạt hiệu quả cao nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh các bộ phận có trách nhiệm báo cáo lại Hiệu trưởng qua Ban CSVC để có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
 
 
                                                                             P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                            Nguyễn Thanh Bình
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn