Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ TRỰC

<< Tuần trước
Lớp trực ban: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Lớp trực vệ sinh: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Tuần thứ:
Từ ngày 24-01-2022 Đến ngày 30-01-2022
Tuần tới >>


Thứ ngày Nội dung Công tác trọng tâm
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2
24-01-2022
Thứ 3
25-01-2022
Thứ 4
26-01-2022
Thứ 5
27-01-2022
Thứ 6
28-01-2022
Thứ 7
29-01-2022
Chủ nhật
30-01-2022