Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ TRỰC

<< Tuần trước
Lớp trực ban: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Lớp trực vệ sinh: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Tuần thứ:
Từ ngày 20-09-2021 Đến ngày 26-09-2021
Tuần tới >>


Thứ ngày Nội dung Công tác trọng tâm
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2
20-09-2021
Thứ 3
21-09-2021
Thứ 4
22-09-2021
Thứ 5
23-09-2021
Thứ 6
24-09-2021
Thứ 7
25-09-2021
Chủ nhật
26-09-2021