Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ TRỰC

<< Tuần trước
Lớp trực ban: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Lớp trực vệ sinh: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Tuần thứ:
Từ ngày 25-01-2021 Đến ngày 31-01-2021
Tuần tới >>


Thứ ngày Nội dung Công tác trọng tâm
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2
25-01-2021
Thứ 3
26-01-2021
Thứ 4
27-01-2021
Thứ 5
28-01-2021
Thứ 6
29-01-2021
Thứ 7
30-01-2021
Chủ nhật
31-01-2021