Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ TRỰC

<< Tuần trước
Lớp trực ban: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Lớp trực vệ sinh: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Tuần thứ:
Từ ngày 04-07-2022 Đến ngày 10-07-2022
Tuần tới >>


Thứ ngày Nội dung Công tác trọng tâm
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2
04-07-2022
Thứ 3
05-07-2022
Thứ 4
06-07-2022
Thứ 5
07-07-2022
Thứ 6
08-07-2022
Thứ 7
09-07-2022
Chủ nhật
10-07-2022