Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ TRỰC

<< Tuần trước
Lớp trực ban: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Lớp trực vệ sinh: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Tuần thứ:
Từ ngày 26-10-2020 Đến ngày 01-11-2020
Tuần tới >>


Thứ ngày Nội dung Công tác trọng tâm
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2
26-10-2020
Thứ 3
27-10-2020
Thứ 4
28-10-2020
Thứ 5
29-10-2020
Thứ 6
30-10-2020
Thứ 7
31-10-2020
Chủ nhật
01-11-2020