ĐÊ, ĐÁP ÁN KIỂM TRA KỲ 2-2018-2019

Gửi lên: 07/05/2019 14:28 Đã xem 788 Đã tải về 227

ĐÁP ÁN TOAN 12, HÓA 12,ĐÍA 11, ĐỊA 10-LÝ 10 KÝ 2018-2019

Gửi lên: 10/01/2019 07:44 Đã xem 800 Đã tải về 207

ĐÁP ÁN SINH10, SỬ 10, ĐỊA 11 KỲ 1, 2018-2019,

Gửi lên: 08/01/2019 16:39 Đã xem 576 Đã tải về 93

ĐÁP ÁN HÓA 11-Văn 11 KỲ 1, 2018-2019

Gửi lên: 08/01/2019 13:54 Đã xem 539 Đã tải về 41

ĐÁP ÁN HÓA 10, VĂN 10 KỲ 1, 2018-2019

Hướng dẫn chấm Hóa 10, Văn 10 Học kỳ 1, năm học 2018-2019

Gửi lên: 07/01/2019 13:33 Đã xem 513 Đã tải về 41

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 10, TOÁN 11

Gửi lên: 05/01/2019 16:32 Đã xem 529 Đã tải về 104

ĐỀ THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA 2019

Gửi lên: 06/12/2018 15:49 Đã xem 509 Đã tải về 79

ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA NĂM 2018

Bộ GDĐT vừa công bố Đề thi minh họa THPT quốc gia năm 2018 nhằm giúp thầy cô giáo và học sinh làm quen với cấu trúc đề và làm cơ sở ôn tập tốt. Đề gồm chương trình khối 11 và khối 12, trong đó chủ yếu là khối 12.

Gửi lên: 24/01/2018 16:01 Đã xem 589 Đã tải về 188

TỔNG HỢP ĐỀ-ĐÁP ÁN CÁC MÔN KIỂM TRA HỌC KÌ 1-2017-2018

Gửi lên: 17/01/2018 15:59 Đã xem 1391 Đã tải về 1188

ĐỀ - ĐÁP ÁN KT HK2-NGỮ VĂN

Gửi lên: 27/04/2017 08:01 Đã xem 722 Đã tải về 147

ĐỀ - ĐÁP ÁN KT HK2-TOÁN

Gửi lên: 26/04/2017 10:09 Đã xem 693 Đã tải về 234

ĐỀ - ĐÁP ÁN KT KỲ 2-MÔN LỊCH Sử

Gửi lên: 26/04/2017 09:54 Đã xem 585 Đã tải về 116

ĐỀ - ĐÁP ÁN KT KỲ 2-MÔN TIẾNG ANH 12-2017

Gửi lên: 25/04/2017 14:38 Đã xem 593 Đã tải về 83

ĐỀ-ĐÁP ÁN KT KỲ 2 lý, Hóa, Địa 12

Gửi lên: 25/04/2017 07:45 Đã xem 737 Đã tải về 383

ĐỀ - ĐÁP ÁN KT KỲ 2-MÔN SINH HỌC VÀ GDCD

Gửi lên: 25/04/2017 07:19 Đã xem 616 Đã tải về 184