ĐÊ, ĐÁP ÁN KIỂM TRA KỲ 2-2018-2019

Gửi lên: 07/05/2019 14:28 Đã xem 564 Đã tải về 198

ĐÁP ÁN TOAN 12, HÓA 12,ĐÍA 11, ĐỊA 10-LÝ 10 KÝ 2018-2019

Gửi lên: 10/01/2019 07:44 Đã xem 594 Đã tải về 200

ĐÁP ÁN SINH10, SỬ 10, ĐỊA 11 KỲ 1, 2018-2019,

Gửi lên: 08/01/2019 16:39 Đã xem 412 Đã tải về 93

ĐÁP ÁN HÓA 11-Văn 11 KỲ 1, 2018-2019

Gửi lên: 08/01/2019 13:54 Đã xem 359 Đã tải về 39

ĐÁP ÁN HÓA 10, VĂN 10 KỲ 1, 2018-2019

Hướng dẫn chấm Hóa 10, Văn 10 Học kỳ 1, năm học 2018-2019

Gửi lên: 07/01/2019 13:33 Đã xem 313 Đã tải về 41

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 10, TOÁN 11

Gửi lên: 05/01/2019 16:32 Đã xem 375 Đã tải về 101

ĐỀ THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA 2019

Gửi lên: 06/12/2018 15:49 Đã xem 336 Đã tải về 69

ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA NĂM 2018

Bộ GDĐT vừa công bố Đề thi minh họa THPT quốc gia năm 2018 nhằm giúp thầy cô giáo và học sinh làm quen với cấu trúc đề và làm cơ sở ôn tập tốt. Đề gồm chương trình khối 11 và khối 12, trong đó chủ yếu là khối 12.

Gửi lên: 24/01/2018 16:01 Đã xem 393 Đã tải về 187

TỔNG HỢP ĐỀ-ĐÁP ÁN CÁC MÔN KIỂM TRA HỌC KÌ 1-2017-2018

Gửi lên: 17/01/2018 15:59 Đã xem 1253 Đã tải về 1188

ĐỀ - ĐÁP ÁN KT HK2-NGỮ VĂN

Gửi lên: 27/04/2017 08:01 Đã xem 550 Đã tải về 135

ĐỀ - ĐÁP ÁN KT HK2-TOÁN

Gửi lên: 26/04/2017 10:09 Đã xem 528 Đã tải về 224

ĐỀ - ĐÁP ÁN KT KỲ 2-MÔN LỊCH Sử

Gửi lên: 26/04/2017 09:54 Đã xem 436 Đã tải về 112

ĐỀ - ĐÁP ÁN KT KỲ 2-MÔN TIẾNG ANH 12-2017

Gửi lên: 25/04/2017 14:38 Đã xem 455 Đã tải về 81

ĐỀ-ĐÁP ÁN KT KỲ 2 lý, Hóa, Địa 12

Gửi lên: 25/04/2017 07:45 Đã xem 557 Đã tải về 380

ĐỀ - ĐÁP ÁN KT KỲ 2-MÔN SINH HỌC VÀ GDCD

Gửi lên: 25/04/2017 07:19 Đã xem 458 Đã tải về 157