Tổ chuyên môn của trường

  
1.     TỔ TOÁN
 
TT Họ và tên Chức vụ Môn dạy
1.        Võ Văn Tuệ P. HT Toán
2.        Trần Đức Lực Tổ trưởng Toán
3.        Ninh Sinh Trung Tổ phó Toán
4.        Lê Thị Hoa Giáo viên Toán
5.        Trần Văn Hoàng Giáo viên Toán
6.        Lương Thị Minh Lý Giáo viên Toán
7.        Nguyễn Thị Ngọc Hà Giáo viên Toán
8.        Võ Thị Thủy Giáo viên Toán
9.        Chu Thị Thường Giáo viên Toán
10.   Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên Toán
       
 
 
2. TỔ LÍ
 
TT Họ và tên Chức vụ Môn dạy
2.     Nguyễn Minh Đức Tổ trưởng Vật lý
4.     Nguyễn Hải Nam Tổ Phó Vật lý
5.     Trần Thị Thúy Nga Giáo viên Vật lý
6.     Trần Quốc Tuấn Giáo viên Vật lý
7.     Trần Thị Kim Tiền Giáo viên Vật lý
 
3. TỔ HÓA – SINH
 
TT Họ và tên Chức vụ Môn dạy
1.       Nguyễn Minh Ân Tổ trưởng Hóa học
2.       Trần Trung Thành Tổ phó Sinh học
3.       Nguyễn Thái Hưng Giáo viên Hóa học
4.       Lê Quang Thủy Giáo viên Hóa học
5.       Phan Thị KimAnh Giáo viên Hóa học
6.       Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Hóa học
7.       Nguyễn Tiến Sỹ Giáo viên Sinh học
8.       Trần Thị Hoa Lương Giáo viên Sinh học
 
4. TỔ TIN-CN
 
TT Họ và tên Chức vụ Môn dạy
1.       Lê Anh Chung Tổ trưởng Công nghệ
2.       Trần Thế Hùng Tổ phó Tin học
3.       Đặng Thị Ngọc Trang Giáo viên Công nghệ
4.       Trần Trung Nhẫn Giáo viên Công nghệ
5.       Nguyễn Đình Liêm Giáo viên Công nghệ
6.       Trần Ngọc Nam Giáo viên Tin học
7.       Trần Thị Hoàng Mai Giáo viên Tin học
8.       Nguyễn Thị Thanh Phú Giáo viên Tin học
 
              5. TỔ NGỮ VĂN
 
TT Họ và tên Chức vụ Môn dạy
1.     Hồ Ngọc Phương P. Hiệu trưởng Ngữ Văn
2.     Đoàn Thị Thanh Bình Tổ trưởng Ngữ Văn
3.     Trần Thị Phương Hòa Tổ phó Ngữ Văn
4.     Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên Ngữ Văn
5.     Hoàng Thị Kiều Hương Giáo viên Ngữ Văn
6.     Trần Thị Ngọc Phương Giáo viên Ngữ Văn
7.     Hà Thị Thu Thủy Giáo viên Ngữ Văn
8.          
9.          
                   
               6. TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD
 
TT Họ và tên Chức vụ Môn dạy
1.     Nguyễn Thanh Bình P.Hiệu trưởng Địa lý
2.     Phạm Thị Yến Tổ trưởng GDCD
3.     Trần Thị Liễu Tổ phó Địa lý
4.     Phạm Thị Lệ Hiền Tổ phó Lịch sử
5.     Hà Thị Hòa Giáo viên Địa lý
6.     Thiều Thị Lan Phương Giáo viên Địa lý
7.     Nguyễn Đức Dương Giáo viên Địa lý
8.     Đào Thị Huỳnh Giáo viên Lịch sử
9.     Hà Thị Lan Giáo viên Lịch sử
11.              Dương Thị Lệ Thanh Giáo viên GDCD
12.              Nguyễn Thị Vân Giáo viên GDCD
  
    7. TỔ NGOẠI NGỮ
 
TT Họ và tên Chức vụ Môn dạy
  1 Trần Thị Hoàng Lan Tổ phó Anh văn
2 Trần Văn Đức Giáo viên Anh văn
  3 Trần Thị Bích Đào Giáo viên Anh văn
   4 Nguyễn Thị Hoài Thu Giáo viên Anh văn
   5 Võ Thị Như Ý Giáo viên Anh văn
   6 Phan Thị Thanh Tâm Giáo viên Anh văn
 
8. TỔ THỂ DỤC – QP-AN
 
TT Họ và tên Chức vụ Môn dạy
1.  Trần Như Lục Tổ trưởng GDTC-QP
2.  Hoàng Thế Anh Tổ phó GDTC-QP
3. Nguyễn Song Lam Giáo viên GDTC-QP
4. Lê Thị Ánh Tuyết Giáo viên GDTC-QP
5. Trần Nam Trung Giáo viên GDTC-QP
6. Trần Hữu An Giáo viên GDTC-QP
7.  Hồ Tiến Sỹ Giáo viên GDTC-QP
 
   9. TỔ VĂN PHÒNG
 
TT Họ và tên Chức vụ Môn dạy
1.     Nguyễn Thị Khuyên Tổ trưởng Văn phòng
2.     Trần Thị Liên Tổ phó Kế toán
3.     Lê Thị Hồng Thắm Nhân viên Thư viện
4.     Nguyễn Thị Hồng Nhân viên YTHĐ
6.     Nguyễn Văn Thắng Nhân viên Bảo vệ
7.     Nguyễn Văn Tw Nhân viên Bảo vệ
 
10. TỔ TỰ VỆ
 
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1.     Hồ Ngọc Phương Tổ trưởng P.Hiệu trưởng
2.     Trần Như Lục Tổ phó TTCM
3.     Trần Văn Hoàng Tổ viên BT Đoàn trường
4.     Nguyễn Minh Ân Tổ viên PBT Đoàn trường
5.     Hoàng Thế Anh Tổ viên TPCM
6.     Ninh Sinh Trung Tổ viên TKHĐ
7.     Nguyễn Tiến Sỹ Tổ viên BT CĐGV
8.     Nguyễn Thanh Hải Tổ viên Bảo vệ
9.     Nguyễn Văn Tư Tổ viên Bảo vệ