Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ TRỰC

<< Tuần trước
Lớp trực ban: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Lớp trực vệ sinh: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Tuần thứ:
Từ ngày 15-02-2021 Đến ngày 22-02-2021
Tuần tới >>


Thứ ngày Nội dung Công tác trọng tâm
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2
15-02-2021
Thứ 3
16-02-2021
Thứ 4
17-02-2021
Thứ 5
18-02-2021
Thứ 6
19-02-2021
Thứ 7
20-02-2021
Chủ nhật
22-02-2021