Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ TRỰC

<< Tuần trước
Lớp trực ban: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Lớp trực vệ sinh: Buổi sáng: - Buổi chiều:
Tuần thứ:
Từ ngày 30-11-2020 Đến ngày 06-12-2020
Tuần tới >>


Thứ ngày Nội dung Công tác trọng tâm
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2
30-11-2020
Thứ 3
01-12-2020
Thứ 4
02-12-2020
Thứ 5
03-12-2020
Thứ 6
04-12-2020
Thứ 7
05-12-2020
Chủ nhật
06-12-2020